Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 184-TTg năm 1992 thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 184-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/12/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1-TTG NGÀY 06-10-1992 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành ở Trung ương giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 (gọi tắt là Hội đồng 01), gồm các đồng chí sau đây:

- Phan Văn Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chủ tịch Hội đồng.

- Một Thứ trưởng Bộ Thương mại được Bộ trưởng uỷ quyền tham gia chuyên trách: Uỷ viên Hội đồng. Trong trường hợp Thứ trưởng này vắng mặt hoặc trong một số trưởng hợp cần thiết, Bộ trưởng có trách nhiệm tham gia làm việc với Hội đồng.

- Vũ Trọng Nam, Trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương: phó Chủ tịch Hội đồng.

- Nguyễn Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: uỷ viên Hội đồng.

- Trịnh Thanh Thiệp, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Nội vụ: uỷ viên Hội đồng.

- Nguyễn Đức Duy, Tổng cục Phó Tổng cục Thuế Bộ Tài chính: uỷ viên thường trực Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1- Phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành ở Trung ương hướng dẫn thi hành kịp thời và đúng nội dung Chỉ thị số 1-TTg và các chỉ thị tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các địa phương phân loại và xử lý các lô hàng, nhất là ô-tô đã giữ lại từ khi có điện 189 theo các quy định đã ban hành.

2- Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 1-TTg ở các ngành, các địa phương; kịp thời uốn nắn những lệnh lạc, đảm bảo Chỉ thị này được chấp hành nghiêm túc trong cả nước.

3- Phê duyệt các lô hàng trong diện tịch thu trước khi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tịch thu, chỉ đạo việc đưa số hàng này an toàn về Kho Dự trữ quốc gia tại những nơi đã quy định.

4- Thẩm tra các lô hàng mà Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định giải toả. Trong trường hợp thấy có sai phạm thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5- Xử lý những vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hoặc do có sự khiếu nại.

6- Hàng tuần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chấp hành Chỉ thị số 1-TTg của các ngành, các địa phương; đề xuất ý kiến giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

Điều 3. Tuỳ theo sự cần thiết, Hội đồng thành lập một số tổ công tác hoặc tổ phái viên giúp việc. Trong các văn bản giao dịch, Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính. Kinh phí hoạt động của Hội đồng, Bộ Tài chính trực tiếp giải quyết theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng định quy chế hoạt động chặt chẽ và khẩn trương của Hội đồng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này thay thế quyết định trong thông báo số 641/PPLT ngày 6 tháng 11 năm 1992 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến khi cơ quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184-TTg năm 1992 thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116