Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1820/2005/QĐ-CT về việc cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1820/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1820/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 1153 - CV/TU ngày 5/9/2005 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh;
Xét đề nghị tại Công văn số 455/CV-TNMT ngày 30/8/2005 của Sở Tài nguyên và môi trường ( Kèm theo Văn bản dề ngày 29/8/2005 của Dự án Môi trường Việt Nam - Canada ),

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cho phép ông Nguyễn Tử Quỳnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đi Singapore để khảo sát, nghiên cứu về hệ thống luật pháp và quản lý môi trường theo chuong trình của dự án VCEP.

Thời gian chuyến di 1 tuần trong tháng 9/2005.

Kinh phí chuyến đi do dự án VCEP đài thọ.

Điều 2: Ông Nguyễn Tử Quỳnh phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Singapore. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường và ông Nguyễn Tử Quỳnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Ngọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1820/2005/QĐ-CT về việc cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status