Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181-TTg năm 1997 về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 181-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 26/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Điều 55 Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 03 năm 1996;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản trên cơ sở Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản để giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thẩm định, xét duyệt trữ lượng khoáng sản (trù khoáng sản làm vật liệu xây dưng thông thường).

Hội đồng có con dấu riêng mang hình Quốc huy.

Điều 2. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thẩm định, xét duyệt các báo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường). Xét duyệt đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng vốn Nhà nước và thẩm định đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng nguồn vốn khác.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) đối với các báo cáo địa chất để làm cơ sở pháp lý cho việc nghiên cứu khả thi, thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

2. Thống kê trữ lượng khoáng sản để cung cấp cho các cơ quan liên quan làm quy hoạch.

3. Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo thẩm quyền.

Ban hành các quy định về báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở cho việc thẩm định, xét duyệt báo cáo địa chất thăm dò tính trữ lượng khoáng sản.

4. Xét duyệt và công nhận các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường.

- Các Uỷ viên:

. Một Thứ trưởng Bộ công nghiệp,

. Một Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

. Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

. Một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Một số cán bộ có chuyên môn sâu do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đề nghị, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản được huy động thêm chuyên gia các ngành để tham gia vào việc thẩm định, xét duyệt các báo cáo địa chất thăm dò tính trữ lượng khoáng sản.

Điều 4. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản có Văn phòng giúp việc. Quy chế làm việc của Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quy định cụ thể.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Biên chế của Văn phòng trong tổng số biên chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điều 5. Quyết định này thay thế các quyết định số 08/CP ngày 13 tháng 01 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 100/HĐBT ngày 25 tháng 08 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản và có hiệu lực thi hành từ ngày ký và ban hành.

Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 181-TTg

Hanoi, March 26, 1997

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL FOR EVALUATION OF MINERAL RESERVES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Article 55 of the Law on Minerals of March 20, 1996;
At the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Council for Evaluation of Mineral Reserves on the basis of the Council for Ratification of Mineral Reserves to assist the Prime Minister in evaluating, considering and ratifying mineral reserves (except for minerals used as common construction materials).

The Council has its own seal with the national emblem thereon.

Article 2.- The Council for Evaluation of Mineral Reserves shall have the following tasks and powers:

1. To evaluate, consider and ratify reports on geological surveys to estimate mineral reserves (except for minerals used as common construction materials). To consider and approve reports on State-funded geological surveys to estimate the mineral reserves and evaluate reports on geological surveys funded by other capital sources to estimate the mineral reserves.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181-TTg năm 1997 về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.915
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126