Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1780/QĐ-BNN-HTQT năm 2009 thành lập Ban tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1780/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1780/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LÚA GẠO QUỐC TẾ LẦN THỨ 3 TẠI HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 4795/VPCP-QHQT ngày 27/8/2007 và công văn số 2957/VPCP-QHQT ngày 08/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội;
Căn cứ Thư Thỏa thuận giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) ngày 15/10/2008 về việc tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2010, thành phần như sau:

Trưởng ban:

1. Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng;

Phó Trưởng ban:

2. Ông Lê Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, (thường trực);

3. Ông Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

4. Ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Thư ký:

5. Bà Hồ Thị Minh Châu, Phó Trưởng phòng Hợp tác Đa phương, Vụ Hợp tác Quốc tế;

Ủy viên:

6. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam

7. Bà Hoàng Thị Dung, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế;

8. Ông Nguyễn Tấn Hinh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

9. Bà Đinh Thị Phương, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính;

10. Ông Nguyễn Hữu Điệp, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

11. Ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng, Cục Trồng trọt;

12. Ông Lê Văn Bành, Viện trưởng, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long;

13. Ông Nguyễn Trí Hoàn, Viện trưởng, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm;

14. Bà Lương Thị Huyền, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế;

15. Bà Đặng Thị Lan Hương, Kế toán viên, Văn phòng Bộ;

16. Bà Trần Thị Đính, Chuyên viên, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban

Ban có nhiệm vụ tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị quốc tế theo đúng các quy định hiện hành.

Trưởng Ban phân công cụ thể công việc cho các thành viên của Ban. Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Vụ: HTQT, KHCN & MT, TC;
- Cục: TT;
- Viện Khoa học NNVN, Viện lúa ĐBSCL, Viện Cây LT và CTP;
- Hiệp hội Lương thực VN;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, HTQT-HTMC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1780/QĐ-BNN-HTQT năm 2009 thành lập Ban tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4