Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2014 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1754/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 25/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Công văn số 40/HĐND ngày 12/11/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long và Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 10/11/2014 về việc điều chỉnh định mức xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Sở Tài chính số 138/TTr-STC ngày 20/6/2014 và Tờ trình số 256/TTr-STC ngày 24/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

Tên đơn vị

Định mức sử dụng xe chuyên dùng

Mục đích sử dụng

1

Đài Phát Thanh - Truyền hình

10

- Xe phục vụ công tác truyền hình

2

Chi cục Thú y tỉnh

1

- Xe chở vaccin

3

Chi cục Quản lý chất lượng NLTS

1

- Xe lấy mẫu

4

Thanh tra Sở Xây dựng

1

- Xe phục vụ thanh tra xây dựng

5

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng

2

- Xe phục vụ kiểm định xây dựng

6

Chi cục Quản lý thị trường

2

- Xe phục vụ kiểm tra, lấy mẫu.

7

Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng

1

- Xe phục vụ kiểm định

8

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

1

- Xe lấy mẫu

9

Trung tâm Kỹ thuật TTĐL Chất lượng

1

- Xe cần cẩu

10

Thanh tra Giao thông vận tải

10

- Xe phục vụ cho tuần tra giao thông.

11

Trung tâm Quản lý và sửa chữa CTGT

16

- Xe phục vụ cho quản lý, sửa chữa công trình giao thông

12

Trung tâm kiểm định & thẩm định công trình giao thông

1

- Xe phục vụ kiểm định và thẩm định công trình giao thông

13

Trung tâm Phòng chống bệnh  xã hội

1

- Xe chống dịch

14

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long

2

- Xe chống dịch

15

Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện, thị xã, thành phố

01

- Xe chống dịch

16

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y

1

- Xe cứu thương

17

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

5

- Xe cứu thương

18

Bệnh viện Y Dược cổ truyền thị xã Vĩnh Long

2

- Xe cứu thương

19

Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố

2

- Xe cứu thương

20

Trung tâm pháp y

1

- Xe cứu thương

21

Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng

1

- Xe cứu thương

22

Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ

3

- Xe cứu thương

23

Trung tâm Công tác Xã hội

1

- Xe cứu thương

24

Trung tâm chữa bệnh  - Giáo dục lao động và XH

1

- Xe cứu thương

25

Trung tâm Văn hoá  Thông tin

2

- Xe chở đoàn ca múa (01 xe)

- Xe tải (01 xe)

26

Trung tâm Thể dục Thể thao

2

- Xe chở vận động viên

27

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao

2

- Xe chở học viên

28

Thư viện

1

- Xe chở sách

29

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

1

- Xe chuyên dùng phóng thanh cổ động

30

UBND thành phố Vĩnh Long

2

- Xe tải

31

UBND các huyện, thị xã

05

- Xe tải (01 xe)

- Xe vận chuyển, ép rác (02 xe)

- Xe tưới cây (01 xe)

- Xe sửa chữa cầu đường (01 xe)

32

Cty TNHH MTV Công trình công cộng

 

33

- Xe ép vận chuyển rác (15 xe)

- Xe tưới cây (3 xe)

- Xe hút bụi rửa đường (1 xe)

- Xe tải chở vật tư (2 xe)

- Xe ủi ban rác (2 xe)

- Xe xúc rác (1 xe)

- Xe hút bùn (1 xe)

- Xe cần cạp xúc rác (1 xe)

- Xe cuốc (1 xe)

- Xe thang mé cây, sửa đèn (2 xe)

- Xe hút hầm cầu (2 xe)

- Xe tải ben (2 xe)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2014 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127