Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 175/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 175/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Căn cứ Thông báo số 118-TB/TW ngày 17 tháng 12 năm 2007 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

2. Ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2005.

Điều 3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban TQLHCH văn học, nghệ thuật Việt Nam;
- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;
- UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, TH, KG;
- Lưu: Văn thư, VX (3b). Hà

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116