Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1749/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 224/2005/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TRỰC THUỘC TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1103/SNNPTNT-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2448/TTr-SNV ngày 12 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 224/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Các cơ quan sau có trách nhiệm:

1. Giao Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: quyết định việc thành lập Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận đúng theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện thành lập Ban đúng theo Điều 3, Chương II - Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1749/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 224/2005/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!