Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời chính sách đặc thù tại cơ sở bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 17/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2002/TT-BTCCBCP ngày 01/4/2002 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 247/TB-UBND ngày 29/8/2011 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh lại buổi làm việc với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Lao động – Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 266/TTr-SLDTBXH ngày 14/4/2012; của Sở Tài chính tại Văn bản số 634/STC-HCSN ngày 16/4/2012 và của Sở Nội vụ tại Văn bản số 251/SNV-CCVC ngày 27/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp 40% theo mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Áp dụng đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng (theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ) thường xuyên, trực tiếp phục vụ đối tượng (người tàn tật nặng, người già không tự phục vụ được, trẻ sơ sinh) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

2. Mức phụ cấp 30% theo mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ, công chức, viên chức hành chính, quản lý, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ) còn lại tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (trừ cán bộ, công chức viên chức được hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ).

3. Cho hưởng chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ (theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể như sau:

3.1. Mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường tính theo mức bình quân người/phiên trực ngày thường: Mức 35.000 đồng/người/phiên trực.

3.2. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật) bằng 1,3 lần phụ cấp thường trực ngày thường; nếu trực vào ngày lễ, ngày tết thì mức phụ cấp bằng 1,8 lần phụ cấp thường trực ngày thường.

Điều 2. Cán bộ, viên chức và người lao động công tác trong các đơn vị quy định tại Điều I Quyết định này chỉ được hưởng một phụ cấp đặc thù theo nghề ở mức cao nhất.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ hỗ trợ cho cán bộ, viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động – TBXH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TBXH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Lưu VP, TM, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời chính sách đặc thù tại cơ sở bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19