Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Trung tâm tư vấn và Quy hoạnh phát triển thủy sản (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, có chức năng tư vấn; dịch vụ chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn và quy hoạch phát triển thủy sản.

Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Fisheries Development Consultation and Planning (viết tắt là CFDCP).

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tư vấn về quy hoạnh phát triển thủy sản, các dự án đầu tư liên quan đến quy hoạch thủy sản của các địa ph­ương, của các ngành, tổ chức và cá nhân.

2. Thiết kế dự án quy hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc ngành Thủy sản và các dự án có liên quan đến quy hoạch thủy sản.

3. Cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực thủy sản và liên quan đến thủy sản phù hợp chức năng và quy định của pháp luật.

4. Tham gia nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội, đề xuất các chính sánh và chiến lư­ợc phát triển ngành Thủy sản theo sự phân công của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

5. Tham gia xây dựng và thẩm định các quy hoạch phát triển thủy sản theo sự phân công của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản và tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các loại hình dịch vụ khác thuộc chức năng của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản giao.

Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ Được trực tiếp giao dịch, ký kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong các lĩnh vực được phép hoạt động nêu tại Điều 2.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và với Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản theo quy định của Pháp luật

Tuân thủ pháp luật, các quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phép hoạt động của Trung tâm.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có Giám đốc, 1 đến 2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chuyên môn giúp việc. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản. Phó giám đốc, Kế toán trưởng do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản tuyển chọn và bổ nhiệm sau khi được sự chấp thuận của Bộ Thủy sản, ngoài ra Trung tâm còn có một số cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ hợp đồng.

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm được quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ban hành kèm theo Quyết định của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Điều 5. Biên chế, kinh phí hoạt động Kinh phí đầu tư trang thiết bị ban đầu của Trung tâm do Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đầu tư sau khi được Bộ Thủy sản phê duyệt.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tài chính được quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm được hưởng lượng ngân sách gồm:

Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý các bộ phận chuyên môn.

Cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, những quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Viện, Thanh tra Bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
 Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2005/QĐ-BTS ngày 04/05/2005 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!