Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/QĐ-UB năm 1986 về việc thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 168/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 29/11/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Thông tư số 36/TC-CĐKT ngày 10 tháng 11 năm 1983 của Bộ Tài chánh quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành ;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cấp thành phố, bao gồm các thành phần sau đây :

- Chủ tịch Hội đồng: Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách xây dựng cơ bản.

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh.

- Các ủy viên Hội đồng:

1) Đồng chí Giám đốc Sở, Ban, Ngành chủ quản.

2) Đồng chí Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và xây dựng thành phố.

3) Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố phụ trách xây dựng cơ bản.

4) Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố.

5) Đồng chí Cục phó Cục thống kê thành phố.

Điều 2:

1. Hội đồng quyết toán vốn đầu tư là bộ phận tư vấn cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình do các sở, ban, ngành trực thuộc thành phố quản lý.

2. Đối với các công trình phải do Quận, Huyện quản lý thì Ủy ban nhân dân Quận, Huyện xét duyệt quyết toán. Ủy ban nhân dân Quận Huyện quyết định thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư cấp Quận, Huyện với chức năng, nhiệm vụ và thành phần tương tự như ở cấp Thành phố để giúp Ủy ban nhân dân Quận, Huyện xét duyệt quyết toán.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ngân hàng đầu tư và xây dựng, Cục trưởng Cục thống kê thành phố, các thành viên của Hội đồng quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/QĐ-UB năm 1986 về việc thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.912
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33