Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/2003/QĐ-UB thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời quận Hoàng Mai và các Phòng, Ban chuyên viên thuộc Quận do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 164/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 27/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI QUẬN HOÀNG MAI VÀ CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN VIÊN THUỘC QUẬN”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Long Biên và quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 174/CP ngày 29 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ quy định cơ cấu thành viên UBND và số Phó Chủ tịch UBND các cấp;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập UBND lâm thời quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội :

1- Ủy ban nhân dân lâm thời quận Hoàng Mai gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 06 Ủy viên do UBND Thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm;

2- Chức năng, nhiệm vụ của UBND lâm thời thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) và theo Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;

3- UBND quận Hoàng Mai được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước;

4- Biên chế quản lý Nhà nước của UBND quận Hoàng Mai do UBND Thành phố giao hàng năm;

Năm 2004 tạm giao 80 biên chế; 06 nhân viên hợp đồng (để làm các công việc lái xe, bảo vệ) và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

Điều 2. Thành lập các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND quận Hoàng Mai như sau:

1. Văn phòng HĐND và UBND;

2. Phòng Kế hoạch – Kinh tế;

3. Phòng Địa chính – Nhà đất và đô thị;

4. Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em;

5. Phòng Văn hóa – Thông tin và Thể dục thể thao;

6. Phòng Tổ chức chính quyền;

7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội;

8. Thanh tra Nhà nước;

9. Phòng Tài chính;

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các Phòng, Ban có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng quy định của Nhà nước.

Riêng các Phòng, Ban sau đây được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước:

- Văn phòng HĐND và UBND;

- Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em;

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Phòng Tài chính;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

Điều 3: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thực hiện theo Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND Thành phố.

Điều 4: Tổ chức bộ máy : Phòng, Ban có 01 Trưởng phòng từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên, cán sự.

Biên chế của Phòng, Ban do UBND Quận quy định trên cơ sở tổng biên chế quản lý Nhà nước của UBND quận được UBND Thành phố Hà Nội giao hàng năm.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Hoàng Mai thi hành quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2003/QĐ-UB thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời quận Hoàng Mai và các Phòng, Ban chuyên viên thuộc Quận do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229