Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1609/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1609/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 06/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 1609/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BKH ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu văn bản trong hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Thanh tra CP;
- Lưu: VT, TTr (02).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1609 /QĐ-BKH ngày 6/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu số

Tên văn bản

01

Văn bản khảo sát và gửi báo cáo phục vụ thanh tra/kiểm tra

02

Kế hoạch khảo sát trước thanh tra/kiểm tra

03

Báo cáo công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra

04

Quyết định thanh tra/kiểm tra

05

Quyết định thay đổi, bổ sung  thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra

06

Quyết định gia hạn thời hạn  thanh tra/kiểm tra

07

Kế hoạch thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra

08

Công văn yêu cầu báo cáo và cung cấp tài liệu

09

Công văn công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra

10

Biên bản công bố quyết định thanh tra/kiểm tra

11

Biên bản họp Đoàn thanh tra/kiểm tra

12

Biên bản làm việc với đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan

13

Báo cáo Đoàn thanh tra/kiểm tra lần đầu

14

Báo cáo tuần của Đoàn thanh tra/kiểm tra

15

Mẫu báo cáo đột xuất của Đoàn thanh tra/kiểm tra

16

Báo cáo tuần của Tổ trưởng

17

Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu

18

Thông báo kết thúc thanh tra/kiểm tra

19

Báo cáo cá nhân

20

Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra

21

Kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra

22

Văn bản giao nhiệm vụ thẩm tra Kết luận thanh tra/kiểm tra

23a

Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra của thành viên thẩm tra

23b

Báo cáo Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra

24

Kết luận thanh tra/kiểm tra

25

Quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1609/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146