Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/1998/QĐ-BCN về việc tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 15/1998/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 28/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ TƯ LIỆU THÀNH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ PHÒNG TƯ LIỆU TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Văn phòng Bộ tại Quyết định số 401/QĐ-TCCB và 402/QĐ-TCCB ngày 20/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ (công văn số 20/VP ngày 13 tháng 02 năm 1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu do Chánh Văn phòng Bộ quy định.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của 2 phòng tại Điều 1 gồm có:

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động của Phòng. Giúp việc Trưởng phòng có Phó trưởng phòng và một số cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4: Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Trưởng phòng Lưu trữ và Trưởng phòng Tư liệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4,
Lưu VP, TCCB.       

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/1998/QĐ-BCN về việc tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243