Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Trọng tài kinh tế ở các quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 147/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRỌNG TÀI KINH TẾ QUẬN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-06-1983 ;
- Căn cứ vào Nghị định số 62/HĐBT ngày 17-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế Bộ, Tỉnh, Huyện ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chính quyền và Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Trọng tài kinh tế ở các Quận, Huyện thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tài kinh tế Quận, Huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trọng tài kinh tế thành phố ; được sử dụng con dấu riêng ; có trụ sở và kinh phí hoạt động được dự trù chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ; biên chế nằm trong biên chế Nhà nước của Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện do Ủy ban Nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 2- Trọng tài kinh tế Quận, Huyện có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện quản lý công tác hợp đồng kinh tế và phụ trách công tác trọng tài kinh tế của Quận, Huyện.

Trọng tài kinh tế Quận, Huyện hoạt động quy định của Nghị định số 62/HĐBT ngày 17-4-84 và theo pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế.

Điều 3- Trọng tài kinh tế Quận, Huyện là cơ quan cấp phòng, có Chủ tịch, 1 trọng tài viên và một số cán bộ giúp việc.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố có trách nhiệm quy định cụ thể (bằng văn bản) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, lề lối làm việc, tổ chức và biên chế của Trọng tài kinh tế Quận, Huyện trên nguyên tắc tinh, gọn ; có hiệu lực.

Điều 4- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ; mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5- Các đồng chí Chánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Trọng tài kinh tế ở các quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.488
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77