Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146-CP năm 1966 về việc mở Phân hiệu đại học Bách Khoa đào tạo cán bộ cho các lực lượng vũ trang nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 146-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 08/08/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo cán bộ kỹ thuật và trình độ đại học cho các lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, công văn số 29-KH ngày 9 tháng 5 năm 1966, sau khi có sự thỏa thuận của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 27 tháng 7 năm 1966 của thường vụ Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở các trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phân hiệu 2 đại học bách khoa thuộc quyền quản lý của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 2. Phân hiệu 2 đại học bách khoa có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các loại có trình độ đại học phục vụ yêu cầu riêng biệt của các binh chủng chuyên môn thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, theo các hình thức:

- Tập trung dài hạn ban ngày.

- Chuyên tu tập trung ban ngày.

- Tại chức (học ban đêm, học bằng thư).

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng:

- Biệt phái một số cán bộ tham gia lãnh đạo và quản lý phân hiệu về các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập và đời sống của sinh viên.

- Bảo đảm việc giảng dạy các môn về quân sự bằng cách cử cán bộ đến dạy hoặc bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy của trường đại học bách khoa về một số vấn đề về kỹ thuật quân sự.

- Tổ chức cho sinh viên của phân hiệu đi thực tập tại các xí nghiệp hoặc đơn vị thuộc các binh chủng của Bộ Quốc phòng theo yêu cầu của kế hoạch học tập.

Điều 4. Phân hiệu 2 đại học bách khoa do một phân hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc phân hiệu trưởng có một hoặc hai phân hiệu phó.

Điều 5. Ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146-CP năm 1966 về việc mở Phân hiệu đại học Bách Khoa đào tạo cán bộ cho các lực lượng vũ trang nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895
DMCA.com Protection Status