Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 14/2000/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CÁC ĐOÀN TRONG NƯỚC VÀ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN VIỆT NAM CÓ XE CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẪN ĐƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị; Nghị định số 75/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường quy định như sau:

1. Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn trong nước:

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đi thăm, làm việc, dự lễ kỷ niệm, hội nghị trong nước và quốc tế tổ chức tại các địa phương;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đi thăm, làm việc, dự lễ kỷ niệm, hội nghị trong nước và quốc tế tổ chức tại các địa phương;

- Đoàn đại biểu Đảng trong thời gian dự Đại hội Đảng toàn quốc;

- Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian dự các kỳ họp Quốc hội;

- Đoàn xe tham gia diễu hành phục vụ các ngày lễ lớn của Nhà nước hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức;

- Đoàn xe tang lễ do Nhà nước tổ chức.

2. Đối với các đoàn khách nước ngoài là khách mời của Đảng và Nhà nước:

- Nguyên thủ Quốc gia;

- Người đứng đầu Chính phủ;

- Chủ tịch Quốc hội;

- Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng hoặc người đứng đầu các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Phó Nguyên thủ Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và tương đương;

- Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc;

- Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng, Nguyên thủ Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ;

- Người đứng đầu các Tổ chức Quốc tế;

- Bộ trưởng và tương đương;

- Các thành viên chủ chốt của Hoàng gia (Vua, Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa);

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trình Quốc thư;

- Đoàn đại biểu ngoại giao các nước tham dự các hoạt động chính thức do Nhà nước tổ chức;

- Đoàn khách dự các hội nghị Quốc tế do Nhà nước tổ chức.

3. Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 của Điều này, những trường hợp khác cần có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường thì các cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Điều 2. Việc tổ chức thực hiện công tác dẫn đường của Cảnh sát giao thông phải bảo đảm nguyên tắc:

Thực hiện đúng nghi thức Nhà nước, nghi lễ ngoại giao, phù hợp với thông lệ, tập quán Quốc tế;

- Bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức phô trương, lãng phí;

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam đi lại thông suốt đáp ứng yêu cầu;

- Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường là xe ưu tiên, mọi người và các phương tiện tham gia giao thông phải nhường đường theo quy định của pháp luật;

Các cơ quan, tổ chức và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, phải thông báo kịp thời và có kế hoạch phối hợp để lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động có phương án thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an.

Điều 3. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể Quyết định này thực hiện thống nhất trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 14/2000/QD-TTg

Hanoi, January 27, 2000

 

DECISION

STIPULATING DOMESTIC DELEGATIONS AND FOREIGN GUESTS VISITING VIETNAM WAY-LED BY TRAFFIC POLICE MOTOR VEHICLES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No. 36/CP of May 29, 1995 of the Government on ensuring traffic order and safety on roads and in urbans centers; Decree No. 75/1998/ND-CP of September 26, 1998 of the Government amending and supplementing a number of Articles of Decree No. 36/CP;
At the proposal of the Minister of Public Security,

DECIDES:

Article 1.- Domestic delegations and foreign guests to Vietnam being way-led by traffic police motor vehicles are stipulated as follows:

1. For high-ranking Party and State leaders and domestic delegations:

- The General Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee, the State President, the National Assembly Chairman, and/or the Prime Minister being on visit, working visits or attending domestic or international anniversaries and conferences held in localities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Party delagations during the time they attend the Party’s National Congresses;

- The National Assembly delegations during the time they attend the National Assembly sessions;

- Convoys joining parades in service of great anniversaries held by the State or the People�s Committees of the provinces or centrally-run cities;

- Funeral processions held by the State.

2. For foreign delegations being guests of the Party and the State:

- Heads of States;

- Heads of Governments;

- Presidents of Parliaments;

- General Secretaries, Chairmen or Heads of the Parties which have established relations with the Communist Party of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The U.N. Secretary General and deputy Secretaries General;

- Parties’ex- general Secretaries, or ex-Chairmen, former Heads of State or Prime Ministers;

- Heads of international organizations;

- Ministers and the like;

- Key members of royal families (Kings, Queens, Princes and Princesses);

- Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary presenting credentials;

- Diplomatic missions of various countries attending formal activities organized by the State;

- Foreign delegations attending international conferences held by the State.

3. Apart from the subjects defined in Clauses 1 and 2 of this Article, other cases where traffic police vehicles are required for way-leading shall be considered and decided by the Minister of Public Security at the written requests of concerned agencies and/or organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To strictly comply with the State ceremonies, diplomatic formalities and international practices;

- To ensure thrift, avoid show-offs and wastefulness;

- To ensure the absolute safety for the Party and State leaders, domestic delegations and foreign guests, as well as their smooth travels as required;

- The way-leading traffic police motor vehicles are priority vehicles; all people and means joining in the traffic shall have to give way according to the provisions of law;

The agencies, organizations and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall, when asking for way-leading traffic police motor vehicles, have to promptly report such and work out coordination plans, so that the traffic police force can take initiative in working out plans for implementation in strict compliance with the regulations of the Prime Minister and the Ministry of Public Security.

Article 3.- The Ministry of Public Security shall provide detailed guidance for the uniform implementation of this Decision throughout the country.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing. All previous regulations which are contrary to this Decision are now annulled.

Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 về việc Quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe cảnh sát giao thông dẫn đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27