Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1391/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi (về lĩnh vực cai nghiện phục hồi) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1391/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1391/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (VỀ LĨNH VỰC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI)

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 08/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg tháng 12/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-LĐTBXH ngày 09/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi, gồm:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Minh – Cục trưởng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phó trưởng ban:

- Ông Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ông Hà Đình Bốn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

- Ông Lưu Hồng Sơn – Phó Chánh Văn phòng Bộ.

3. Thành viên:

- Ông Hoàng Văn Quỳnh – Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ông Trần Xuân Sắc – Trưởng phòng Chính sách 06, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ông Đặng Đức Thái – Chánh Văn phòng Cục, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ông Cao Nhất Phiến – Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. Tổ thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Bà Khuất Thu Huyền – Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Bà Vũ Thị Kim Dung – Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ông Nguyễn Đức Chung – Chuyên viên phòng Tuyên truyền, Cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Điều 2. Ban Giám khảo cuộc thi có nhiệm vụ:

- Xây dựng đáp án cuộc thi;

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thi và báo cáo với Ban Tổ chức cuộc thi

Điều 3. Ban Giám khảo tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội và các ông bà tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Văn xã – Khoa giáo (Văn phòng Chính phủ);
- Lưu: VP, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1391/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi (về lĩnh vực cai nghiện phục hồi) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87