Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 136/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp - Thường trực Ban soạn thảo Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban.

2. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó chủ tịch HĐND Thành phố - Phó ban.

3. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố-Phó ban.

4. Ông Đặng Văn Khanh, Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên thường trực.

5. Ông Phạm Chuyên - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

6. Ông Lê Quang Nhuệ, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

7. Ông Nghiêm Xuân Đạt-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

8. Ông Phạm Quang Hợi-Chỉ huy trưởng BCH quân sự Thành phố-Uỷ viên.

9. Ông Vũ Văn Hậu, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Uỷ viên.

10.Ông Trần Đình Thụ,Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên.

11.Ông Phạm Cao Nguyên - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

12. Ông Đỗ Xuân Anh - Giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên.

13. Ông Lê Trần Lâm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Uỷ viên.

14. Ông Tô Xuân Dân - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Thành phố - Uỷ viên.

UBND Thành phố trân trọng kính mời:

15. Ông Phạm Lợi - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

16. Ông Nguyễn Chí Mỳ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - Uỷ viên.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, kinh phí hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ban soạn thảo Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tham gia soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô theo từng nội dung được phân công liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả theo Quyết định số 07/2001/QĐ-UB ngày 19/02/2001 của UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố; có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng dự thảo, thẩm định nội dung Nghị định, hoàn chỉnh văn bản theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo HĐND-UBND Thành phố trước khi trình Chính phủ ký ban hành.

3. Thành viên Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

4. Ban soạn thảo có trách nhiệm mời đại diện các Bộ, Ngành Trung ương và chuyên gia trong từng lĩnh vực liên quan tham gia ý kiến để hoàn chỉnh Nghị định đảm bảo có tính khả thi.

5. Giao Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi Pháp lệnh Thủ đô gửi Sở tài chính tổng hợp để trình Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 12/3/2001 của UBND Thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, và các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các ông, bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141