Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1342/2006/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập Thanh tra Sở Thủy sản Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1342/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1342/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ THỦY SẢN QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản tại Tờ trình số 16/TTr-TS ngày 10/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 853/SNV ngày 01/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Thủy sản Quảng Ngãi (dưới đây gọi tắt là Thanh tra Sở) trực thuộc Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Thanh tra Sở và Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Thanh tra Sở thuộc hệ thống Thanh tra Thủy sản, có chức năng giúp Giám đốc Sở Thủy sản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Nhà nước.

Trụ sở của Thanh tra Sở đặt tại Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thủy sản chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và cơ quan chức năng có liên quan trong việc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất và quyết định nhân sự lãnh đạo của Thanh tra Sở theo qui định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở căn cứ các văn bản qui định của Nhà nước có liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Thanh tra Sở, thông qua Sở Thủy sản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành để làm cơ sở hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thủy sản, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chánh Thanh tra Sở Thủy sản Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2276/QĐ-UB ngày 27/12/1995 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1342/2006/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập Thanh tra Sở Thủy sản Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211