Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 133/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Việt Nam năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 133/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 133/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ĐÔNG Á TẠI VIỆT NAM NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8424/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Để chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á tại Việt Nam năm 2010 (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Hội nghị WEF Đông Á 2010).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Hội nghị WEF Đông Á 2010 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Hội nghị WEF Đông Á 2010 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí có tên nêu tại Phụ lục I của Quyết định này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Đại diện cho cơ quan mình tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các công việc chuẩn bị của cơ quan mình phụ trách để chuẩn bị cho Hội nghị theo đúng lộ trình và phân công nhiệm vụ đã được Trưởng Ban chỉ đạo duyệt (Phụ lục III);

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trong phạm vi lĩnh vực cơ quan mình phụ trách;

- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan mình và Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Thành lập Nhóm giúp việc cho Ban Chỉ đạo do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao làm Trưởng Nhóm; thành viên gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ/ngành có tên tại Phụ lục II của Quyết định này.

Nhóm giúp việc có nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, điều phối hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị;

- Làm đầu mối liên hệ với WEF trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị;

- Thu xếp, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập các cuộc họp bất thường và tùy nội dung, tính chất của cuộc họp mà các thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan được dự họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Trưởng Nhóm giúp việc định kỳ có báo cáo gửi Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng gửi Bộ Ngoại giao về tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Nhóm giúp việc được cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có). Nhóm giúp việc chịu trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động này.

Điều 7. Ban Chỉ đạo Hội nghị và Nhóm giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Hội nghị.

Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Phòng TMCNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TV, TCCB, TH;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 133/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Việt Nam năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220