Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1306/QĐ-UB năm 1997 phân cấp quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 1306/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thị Han
Ngày ban hành: 12/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UB

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH, DANH THẮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi), ngày 21 tháng 6 năm 1994.

- Căn cứ Nghị định 288/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh - Quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Nghệ An ban hành theo quyết định số 320/QĐ-UB ngày 21 tháng 1 năm 1997 của UBND tỉnh.

- Căn cứ kết quả tổng kiểm kê di tích - danh thắng trên địa bàn Nghệ An.

- Xét tờ trình số: 149/CV-VH ngày 29 tháng 3 năm 1997 của Giám đốc Sở VHTT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Phân cấp quản lý các di tích danh thắng cho các cấp, các ngành như sau:

- Sở Văn hóa thông tin trực tiếp quản lý 2 di tích danh thắng.

- Sở Văn hóa thông tin và UBND các huyện, thành phố, thị xã đồng quản lý 24 di tích danh thắng.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp quản lý 251 di tích danh thắng.

- UBND các xã, phường, thị trấn quản lý 403 di tích danh thắng.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh quy định việc quản lý di tích - danh thắng trái với quyết định này đều không có giá trị.

Điều 3- Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Han

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1306/QĐ-UB năm 1997 phân cấp quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.567
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217