Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130-CT năm 1991 về việc cho phép thành lập Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 130-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đồng Sĩ Nguyên
Ngày ban hành: 20/04/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP CỤC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước ngày 25 tháng 4 năm 1989 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, trực thuộc Bộ Thuỷ sản, với điều kiện sử dụng cán bộ hiện có, không được tăng biên chế bằng cách sắp xếp lại tổ chức và biên chế sẵn có của Chi Cục đăng kiểm tầu cá và bộ phận nguồn lợi Vụ Quản lý nghề cá, thuộc Bộ Thuỷ sản hiện nay. Cục là một đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng. Trụ sở của Cục đóng tại Hà Nội.

Điều 2. Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản:

1. Nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

2. Phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang trong việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện pháp lệnh và các văn bản pháp quy khác về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vụ vi phạm pháp lệnh theo luật pháp hiện hành.

3. Quan hệ với các tổ chức trong và ngoài ngành có liên quan để trao đổi kỹ thuật, nghiệp vụ, tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và đăng kiểm tàu cá.

4. Quản lý và cấp các loại giấy phép về hoạt động nghề cá và đăng kiểm tàu cá đối với các tổ chức trong nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Quản lý và cấp các loại giấy phép về hoạt động nghề cá đối với các tổ chức ngoài nước theo luật pháp hiện hành.

Điều 3. Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên của Cục chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phải gắn thẻ nhân viên vào túi áo trước ngực. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định mầu sắc và nội dung ghi trên thẻ này.

Điều 4. Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có các đơn vị trực thuộc đóng tại Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và một số vùng có nghề cá trọng điểm khác, trên cơ sở sắp xếp lại các Chi nhánh đăng kiểm tàu cá hiện có.

Cục có 1 Cục trưởng và từ 1 đến 2 Phó cục trưởng giúp việc, do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, biên chế, nhiệm vụ; quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản với các cơ quan trong và ngoài ngành, đảm bảo hoạt động thông suốt, có hiệu quả.

Điều 5. Về kinh phí hoạt động, Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có trách nhiệm hạch toán rõ ràng, đầy đủ các khoản thu, thu đúng, thu đủ theo chế độ. Soát xét chặt chẽ về biên chế và các khoản chi cần thiết, trên cơ sở đó Bộ Tài chính quyết định cấp bổ sung kinh phí hoặc thu lại phần chênh lệch hàng năm.

Điều 6. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đồng Sĩ Nguyên

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130-CT năm 1991 về việc cho phép thành lập Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54