Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã như sau:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo;

5. Phòng Văn hóa - Thông tin;

6. Phòng Y tế;

7. Phòng Tài nguyên - Môi trường;

8. Phòng Tư pháp;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

* Đối với các huyện, thành lập thêm 02 phòng:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên cơ sở đổi tên từ Phòng Kinh tế, chuyển chức năng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại về Phòng Công thương);

2. Phòng Công thương (trên cơ sở đổi tên từ Phòng Hạ tầng kinh tế, tiếp nhận chức năng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Đối với thị xã Bạc Liêu, thành lập thêm 02 phòng:

1. Phòng Kinh tế (trên cơ sở hợp nhất từ Phòng Kinh tế và Phòng Công thương);

2. Phòng Quản lý đô thị.

Điều 2. Giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã như sau:

1. Phòng Tôn giáo - Dân tộc;

2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

* Riêng thị xã Bạc Liêu giải thể thêm Phòng Công thương.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng cơ quan chuyên môn sau khi có ý kiến hiệp y của Sở Nội vụ và thực hiện việc quản lý về mặt tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp.

Sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị bị giải thể về các đơn vị tương ứng.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức có tên ở Điều 1, 2 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 28/03/2008 về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198