Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN TÂN BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG 15 PHƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng xã - phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng xã-phường, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Tân Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình trên cơ sở tổ chức lại Tổ Trật tự đô thị 15 phường (danh sách kèm theo).

Điều 2. Thanh tra Xây dựng phường là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân phường; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác của Ủy ban nhân dân phường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Xây dựng quận; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Xây dựng phường do Phó Chủ tịch (hoặc Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, phối hợp và chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Xây dựng quận.

Điều 3. Biên chế của Thanh tra Xây dựng phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm mà phân bổ chỉ tiêu biên chế cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của quận.

Điều 4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Sở Nội vụ-Sở Xây dựng TP
- TTQU-TT HĐND-TTUB/Q
- Như điều 8
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

DANH SÁCH

THANH TRA XÂY DỰNG 15 PHƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của UBND quận Tân Bình)

TT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Thanh tra Xây dựng phường 1 quận Tân Bình

291 Lê Văn Sỹ phường 1 quận Tân Bình

2

Thanh tra Xây dựng phường 2 quận Tân Bình

376 Lê Văn Sỹ phường 2 quận Tân Bình

3

Thanh tra Xây dựng phường 3 quận Tân Bình

88/6/6B Phạm Văn Hai phường 3 quận Tân Bình

4

Thanh tra Xây dựng phường 4 quận Tân Bình

521/2 Hoàng Văn Thụ phường 4 quận Tân Bình

5

Thanh tra Xây dựng phường 5 quận Tân Bình

187/1 Phạm Văn Hai phường 5 quận Tân Bình

6

Thanh tra Xây dựng phường 6 quận Tân Bình

5/16/4 Nghĩa Phát phường 6 quận Tân Bình

7

Thanh tra Xây dựng phường 7 quận Tân Bình

947 Cách Mạng Tháng 8 phường 7 quận Tân Bình

8

Thanh tra Xây dựng phường 8 quận Tân Bình

26-28 Duy Tân phường 8 quận Tân Bình

9

Thanh tra Xây dựng phường 9 quận Tân Bình

9/3 Lạc Long Quân phường 9 quận Tân Bình

10

Thanh tra Xây dựng phường 10 quận Tân Bình

196B Âu Cơ phường 10 quận Tân Bình

11

Thanh tra Xây dựng phường 11 quận Tân Bình

1129/20 Lạc Long Quân phường 11 quận Tân Bình

12

Thanh tra Xây dựng phường 12 quận Tân Bình

79 Trường Chinh phường 12 quận Tân Bình

13

Thanh tra Xây dựng phường 13 quận Tân Bình

332 Trường Chinh phường 13 quận Tân Bình

14

Thanh tra Xây dựng phường 14 quận Tân Bình

558 Trường Chinh phường 14 quận Tân Bình

15

Thanh tra Xây dựng phường 15 quận Tân Bình

8/6 Trường Chinh phường 15 quận Tân Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2007/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170