Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/QĐ-UB năm 1982 về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 129/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 14/07/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 129/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA LƯƠNG THỰC Ở THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Ủy Ban Hành chánh các cấp ngày 27.10.1962.
- Căn cứ Nghị Định số 24/CP ngày 2.2.1976 của Hội đồng Chánh phủ ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lĩnh vực kinh tế.
- Căn cứ Nghị quyết số 15/HĐBT ngày 8.2.1982 của Hội đồng Bộ trưởng “ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm” và Thông tư hướng dẫn thi hành nghị quyết trên của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 30.3.1982;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và đồng chí Giám đốc Sở Lương thực thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay giao cho Ủy Ban thanh tra thành phố cùng với các ngành : Sở Lương thực, Sở Giao Thông vận tải, Công an Thành phố, Sở Lao động, đồng thời mời Viện kiểm sát Nhân dân thành phố, Ban đời sống thuộc Hội đồng nhân dân và Liên hiệp Công đoàn Thành phố thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực trong thành phố.

Điều 2 .- Ban chỉ đạo kiểm tra về lương thực có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thanh tra, kiểm tra từ khâu giao nhận, vận chuyển, dự trữ bảo quản, phân phối và sử dụng lương thực tại thành phồ.

Điều 3 .- Các Quận, huyện thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực, thành phần như Ban chỉ đạo thành phố có nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng lương thực của các đối tượng trong phạm vi quận, huyện mình. Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực Quận, huyện động tác kiểm tra lương thực thông qua việc thi hành quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Điều 4 .- Trong quá trình tiến hành kiểm tra về lương thực, phải kịp thời khắc phục những khâu quản lý của nhà nước bị thất thoát đồng thời phát hiện những nơi làm tốt công tác quản lý luơng thực để kịp thời khen thưởng.

Điều 5 .- Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nói ở điều 1 chiếu quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/QĐ-UB năm 1982 về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.420
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.212.30