Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1287/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh liên quan;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 571/TTr-SCT ngày 24/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội gồm các thành viên sau đây:

1. Đ/c Nguyễn Huy Tưởng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Đ/c Nguyễn Thị Như Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương – Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo.

3. Đ/c Lê Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên

4. Đ/c Phạm Công Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Văn Nuôi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên

8. Đ/c Nguyễn Đăng Bình – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên

9. Đ/c Lâm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Ủy viên

10. Đ/c Đỗ Viết Bình – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Ủy viên

11. Đ/c Nguyễn Quang Phục – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa - Ủy viên

12. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - Ủy viên

13. Đ/c Lưu Tất Thắng- Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - Ủy viên

14. Đ/c Lê Văn Phượng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Ủy viên

15. Đ/c Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - Ủy viên

16. Đ/c Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên - Ủy viên

17. Đ/c Nguyễn Văn Việt – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Ủy viên

18. Đ/c Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm - Ủy viên

19. Đ/c Dương Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - Ủy viên

20. Đ/c Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - Ủy viên

21. Đ/c Vương Văn Bút – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - Ủy viên

22. Đ/c Vũ Văn Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì - Ủy viên

23. Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Đông - Ủy viên

24. Đ/c Hà Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn Tây - Ủy viên

25. Đ/c Nguyễn Thế Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - Ủy viên

26. Đ/c Chu Đại Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất - Ủy viên

27. Đ/c Nguyễn Việt Liên – Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ - Ủy viên

28. Đ/c Nguyễn Phúc Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Ủy viên

29. Đ/c Hoàng Đăng Chiều – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai - Ủy viên

30. Đ/c Lê Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai - Ủy viên

31. Đ/c Nguyễn Trí Quân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên - Ủy viên

32. Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng - Ủy viên

33. Đ/c Đỗ Hồng Quang – Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ - Ủy viên

34. Đ/c Uông Đức Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín - Ủy viên

35. Đ/c Nguyễn Quang Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - Ủy viên

36. Đ/c Lê Đình Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa - Ủy viên

37. Đ/c Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh - Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện phát triển mạng lưới chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đảm bảo văn minh thương mại và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban quy định.

2. Ban chỉ đạo có tổ công tác giúp việc, thành viên do Trưởng Ban quyết định.

3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do UBND Thành phố phê duyệt hàng năm và được chuyển về tài khoản của sở Công Thương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành Thành phố liên quan, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thành phố trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy, HĐND (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP;
- CPVP, các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu VT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89