Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1267/2006/QĐ-UBND-QNg về việc tăng cường lực lượng cho Trạm Kiểm dịch động vậtSa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1267/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 

Số: 1267/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG CHO TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬTSA HUỲNH, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm, long móng ở gia súc;
Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố dịch lở mồm long móng trâu, bò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 667/SNN-PTNT này 23/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 821/SNV ngày 26/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giám đốc Công an tỉnh cử 02 cán bộ Cảnh sát giao thông tỉnh vào phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm dịch động vật Sa Huỳnh chịu sự điều hành của Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh và các thành viên được cử theo nội dung Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1267/2006/QĐ-UBND-QNg về việc tăng cường lực lượng cho Trạm Kiểm dịch động vậtSa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60