Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1266/2006/QĐ-UBND-QNG về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1266/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc  

Số: 1266/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TẠM THỜI TRÊN QUỐC LỘ 1A THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ BÌNH NGUYÊN, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm, long móng ở gia súc;
Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố dịch lở mồm long móng trâu, bò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 667/SNN-PTNT này 23/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 821/SNV ngày 26/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trạm Kiểm dịch), gồm các thành viên như sau:

- Đại diện Chi cục Thú y tỉnh: 02 người

- Đại diện Cảnh sát giao thông tỉnh: 02 người

Điều 2. Trạm Kiểm dịch có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các xe chở động vật ra, vào tỉnh, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định của Pháp lệnh Thú y.

Điều 3.

- Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách, điều hành, chỉ đạo hoạt động của Trạm Kiểm dịch.

- Kinh phí hoạt động cho Trạm Kiểm dịch do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc.

- Trạm Kiểm dịch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1266/2006/QĐ-UBND-QNG về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209