Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về điều chỉnh nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 126/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 06/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017), cụ thể:

1. Về việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Bước 3 và thời gian thực hiện tổ chức thi tuyển công chức từ Bước 4 đến Bước 9, Mục VIII. Các bước tiến hành tổ chức kỳ thi:

“Bước 3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sau khi được Bộ trưởng phê duyệt công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để thí sinh biết và rà soát thông tin; niêm yết công khai tại trụ sở Bộ trước ngày thi 07 ngày và tại địa điểm tổ chức thi trước ngày thi 01 ngày.

Bước 4. Các đơn vị tổng hợp Danh mục tài liệu thi tuyển công chức và chuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) gồm bản cứng và file dữ liệu chậm nhất là ngày 10/4/2018.

Bước 5. Gửi giấy triệu tập, tập trung thí sinh phổ biến nội quy, quy chế thi, đối chiếu Danh sách dự thi, thông báo nội dung liên quan đến kỳ thi, thời gian trong tháng 6/2018.

Bước 6. Tổ chức kỳ thi trong tháng 6/2018 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội (thời gian cụ thể, Hội đồng thi sẽ thông báo trực tiếp đến thí sinh).

Bước 7. Chấm thi, tổng hợp điểm; trình Bộ trưởng công nhận kết quả, tiếp nhận và giải quyết đơn phúc khảo (nếu có) trong tháng 7/2018 (theo quy định thời hạn nhận đơn phúc khảo là 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển).

Bước 8. Hội đồng thi trình Bộ trưởng phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển; gửi thông báo đến người trúng tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định”.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến đề thi tại gạch đầu dòng thứ tư, điểm 1 Mục IX. Phân công thực hiện:

“- Trực tiếp chỉ định đơn vị ngoài Bộ xây dựng đề thi, đáp án thi các môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành (các vị trí việc làm hỗ trợ, tổng hợp), môn Ngoại ngữ và môn Tin học văn phòng”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- HĐ thi tuyển CC (để th/h);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về điều chỉnh nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61