Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 126/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ vào Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 21/01/2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác;

2. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng – Bộ Nội vụ, thành viên;

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Nội vụ, thành viên;

4. Ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

5. Ông Phan Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Thư ký Tổ Công tác;

6. Ông Thái Quang Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Ông Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - thành viên;

8. Ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

9. Ông Phạm Hồng Thông, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Tám, Chuyên viên cao cấp Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

11. Ông Chu Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

12. Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Vụ Công chức, viên chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

13. Ông Ngô Quang Phát, Chuyên viên Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ, thành viên;

14. Ông Đặng Vũ Đỗ, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

15. Ông Phan Trung Tuấn, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

16. Ông Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên.

Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ Công tác phân công.

Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/QĐ-BNV ngày 09/02/2011 thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.669

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!