Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập văn phòng thường trực chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 124/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 03/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 69/1998/QĐ-BNN ngày 05/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đặt tại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

Văn phòng thường trực có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Điều 2. Văn phòng thường trực có nhiệm vụ giúp việc Ban Chủ nhiệm chương trình:

1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính, chế độ chính sách để đảm bảo thực hiện Chương trình và quản lý tài chính theo quy định phân cấp của Nhà nước và của Bộ.

2. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Giúp Ban Chủ nhiệm kiểm tra việc thực hiện Chương trình đảm bảo mục tiêu của Chương trình đã được Chính phủ và Bộ phê duyệt.

4. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình, trình Ban Chủ nhiệm.

5. Giúp Ban Chủ nhiệm thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo định kỳ (quý, năm) về tình hình thực hiện Chương trình để Bộ báo cáo Văn phòng chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.

Điều 3. Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có Chánh văn phòng điều hành do một lãnh đạo Trung tâm nước sinh hoạt và sệ sinh môi trường nông thôn kiêm nhiệm.

Biên chế Văn phòng thường trực từ 7 đến 9 cán bộ chuyên trách, trong đó có một Phó văn phòng giúp việc Chánh văn phòng.

Số cán bộ này do Giám đốc Trung tâm bố trí và lấy trong biên chế của Trung tâm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập văn phòng thường trực chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7