Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1219/QĐ-VPCP năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1219/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1219/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.

4. 01 đại diện lãnh đạo Cục Quản trị, thành viên.

5. 01 đại diện lãnh đạo Cục Hành chính-Quản trị II, thành viên.

6. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Tài vụ, thành viên.

7. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tổng hợp, thành viên.

8. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế ngành, thành viên.

9. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật, thành viên.

10. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Theo dõi khiếu nại tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thành viên.

11. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Hành chính, thành viên.

12. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, thành viên.

13. 01 đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, thành viên.

14. Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, thành viên.

15. 01 đại diện Ban Nữ công cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ.

2. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ ban hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

3. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1219/QĐ-VPCP năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112