Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/2002/QĐ-TTg bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 120/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 120/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2002 BỔ SUNG VÀ THAY TÊN XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 27 xã vào danh sách của Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình từ năm 2002, bao gồm:

1. Các xã được thành lập mới thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: 23 xã, gồm:

a. 25 xã được thành lập mới: xã Hoà Thuận (huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng); xã Thanh Loà (huyện, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); xã Liên Hoà (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); xã Trung Bì (huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình); xã Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình); xã Đắk Wil (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk), xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai); xã Ia Pior (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); xã Xốp (huyện Đắkglei), xã Măng Ri, xã Văn Xuôi (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum); xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); xã An Thạnh Đông, thị trấn Cù Lao Dung, xã An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng); xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Xã Trà Ka (huyện Trà My), xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức), xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); xã Phú Nghĩa (huyện Phước Long), xã Phước Sơn (huyện Bù Đăng), xã Minh Thắng (huyện Bình Long), xã Đồng Tiến, xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

b. 8 xã thuộc vùng ATK tỉnh Hoà Bình: Xã Vĩnh Đồng, xã Hùng Tiến, xã Nật Sơn, xã Kim Sơn, xã Vĩnh Tiến, xã Kim Tiến (huyện Kim Bôi); xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn); xã Yên Bồng (huyện Lạc Thuỷ).

2. Các xã được thành lập mới thuộc ngân sách Địa phương hỗ trợ đầu tư, gồm 4 xã thuộc tỉnh Kiên Giang:

Xã Vĩnh Thắng (huyện Gò Quao); xã Ngọc Thành, xã Ngọc Thuận, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng).

3. Về kinh phí hỗ trợ đầu tư: Mức hỗ trợ đầu tư cho các xã thực hiện theo quy định hiện hành của Chương trình 135. Đối với các xã do ngân sách Trung ương đầu tư, được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2002, Bộ Tài chính bố trí kinh phí để các tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 2. Thay tên xã thuộc Chương trình 135:

- Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thay cho xã Lộc Thanh, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Xã Tê Xăng, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum thay cho xã Măng Xăng huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hoà Bình, Quảng Bình, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 120/2002/QD-TTg

Hanoi, September 18, 2002

 

DECISION

ADDING AND REPLACING COMMUNES COVERED BY THE PROGRAM ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN COMMUNES MEETING WITH EXCEPTIONAL DIFFICULTIES, REGIONS INHABITED BY ETHNIC MINORITY PEOPLE AS WELL AS MOUNTAINOUS, BORDER, REMOTE AND DEEP-LYING AREAS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposal of the Minister-Director of the Committee for Nationalities,

DECIDES:

Article 1.- To add 37 communes to the list of those covered by the Program on socio-economic development in communes meeting with exceptional difficulties, regions inhabited by ethnic minority people as well as mountainous, border, remote and deep-lying areas (Program 135) for the performance of the programs tasks as from 2002:

1. Newly-established communes belonging to the group of those to be provided with investment support by the central budget: 33 communes, including:

a) Twenty five newly-established communes: Hoa Thuan commune (Phuc Hoa rural district, Cao Bang province); Thanh Loa commune (Cao Loc rural district, Lang Son province); Lien Hoa commune (Moc Chau rural district, Son La province); Trung Bi commune (Kim Boi rural district, Hoa Binh province); Lam Thuy commune (Le Thuy rural district, Quang Binh province); Dak Wil commune (Cu Jut rural district, Dak Lak province); Ia Khai commune (Ia Grai rural district) and Ia Pior commune (Chu Prong rural district, Gia Lai province); Xop commune (Dakglei rural district), Mang Ri and Van Xuoi communes (Dak To rural district, Kon Tum province); Loi Thuan commune (Ben Cau rural district, Tay Ninh province); Da Mi commune (Ham Thuan Bac rural district, Binh Thuan province); An Thanh Dong commune, Cu Lao Dung township and An Thanh Nam commune (Cu Lao Dung rural district, Soc Trang province); Thanh Duc commune (Thanh Chuong rural district, Nghe An province); Tra Ka commune (Tra My rural district), Song Tra commune (Hiep Duc rural district) and Phuoc Loc commune (Phuoc Son rural district, Quang Nam province); Phu Nghia commune (Phuoc Long rural district), Phuoc Son commune (Bu Dang rural district), Minh Thang commune (Binh Long rural district), and Dong Tien and Tan Tien communes (Dong Phu rural district, Binh Phuoc province).

b) Eight communes in the former resistance base of Hoa Binh province: the communes of Vinh Dong, Hung Tien, Nat Son, Kim Son, Vinh Tien and Kim Tien (Kim Boi rural district); Truong Son commune (Luong Son rural district); and Yen Bong commune (Lac Thuy rural district).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2002/QĐ-TTg bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116