Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2014 duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 1195/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 15/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐIỆN KHÔNG BỊ CẮT ĐIỆN KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 768/TTr-SCT ngày 8/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

(Kèm theo danh sách)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 và Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (thay b/c);
- Tổng Cty Điện lực miền Nam;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- VPUB: CVP và các PVP;
- Lưu: VT, P.KTN (Nhã).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐỊỆN KHÔNG BỊ CẮT ĐIỆN KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

I

THÀNH PH MỸ THO

 

1

Nhà làm việc Tỉnh ủy

Đường 30/4

2

Văn Phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

Đường Rạch Gầm

3

Thường trực và Văn phòng UBND tỉnh

Đường 30/4

4

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh

Đường Trương Định

5

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đường Hùng Vương

6

Trung tâm Hội nghị, Nhà khách UBND tỉnh

Đường Rạch Gầm

7

Trường Văn hóa II - Bộ Công an

Đường Ấp Bắc

8

Công an tỉnh Tiền Giang

QL50 - Phường 9

9

Trại giam tỉnh Tiền Giang

Xã Tân Mỹ Chánh

10

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

Đường Hùng Vương

11

Sở Nội vụ

Đường 30/4

12

Sở Tài chính

Đường Hùng Vương

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

Khu phố Trung Lương

15

Sở Công Thương

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

16

Sở Xây dựng

Đường Lê Lợi

17

Sở Giao thông Vận tải

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đường Lê Lợi

19

Sở Khoa học và Công nghệ

Đường Hùng Vương

20

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đường Hùng Vương

21

Sở Y tế

Đường Hùng Vương

22

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đường Lê Lợi

23

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đường Ấp Bắc

24

Sở Tư pháp

Đường Hùng Vương

25

Sở Thông tin và Truyền thông

Đường Lê Văn Duyệt

26

Sở Ngoại vụ

Đường 30/4

27

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đường Lê Lợi

28

Tòa án Nhân dân tỉnh

Đường Lê Lợi

29

Thanh tra tỉnh

Đường Lê Lợi

30

Cục Thống kê

Đường 30/4

31

Cục Thuế tỉnh

Đường Lý Thường Kiệt

32

Thi hành án dân sự tỉnh

Đường Rạch Gầm

33

Đảng ủy khối các Doanh nghiệp

Đường Hùng Vương

34

Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang

Đường Rạch Gầm

35

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm TG

Đường Thủ Khoa Huân

36

Bệnh viện Y học Dân tộc TG

Đường Thủ Khoa Huân

37

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Đường Hùng Vương

38

Quân Y viện K120

Quốc lộ 60

39

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Đường Trần Hưng Đạo

40

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TG

Đường 30/4

41

Kho bạc Nhà nước tỉnh TG

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

42

Công ty Điện báo - Điện thoại TG

Đường Trương Định

43

Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

44

Đài Phát thanh - Truyền hình TG

Đường Lê Thị Hồng Gấm

45

Tòa soạn Báo Ấp Bắc

Đường Tết Mậu Thân

46

Trường Đại học Tiền Giang

Đường Ấp Bắc

47

Trường Chính trị

Đường Lê Thị Hồng Gấm

48

Cty TNHH 01 thành viên cấp nước TG

Đường 30/4

49

Cty Khai thác và Cấp nước SHNT TG

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

50

Trung tâm Khí tượng thủy văn

Xã Tân Mỹ Chánh

51

Thành ủy TP. Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

52

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

53

Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

54

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP Mỹ Tho

Đường Ngô Quyền

55

Công an thành phố Mỹ Tho

Đường Nguyễn Trung Trực

56

Kho bạc Nhà nước TP. Mỹ Tho

Đường Thủ Khoa Huân

57

BCH Quân sự TP. Mỹ Tho

Quốc lộ 50

58

Phòng Cảnh sát điều tra

Tân Mỹ Chánh

59

Phòng Cảnh sát Môi trường

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

60

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

61

Chi cục Quản lý thị trường

Đường Lê Lợi

62

Trụ sở Phòng Tiếp dân thuộc VP. UBND tỉnh

Đường Nguyễn Huệ

63

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Mỹ Tho

Đường Phan Hiến Đạo

64

Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho

Quốc lộ 50

65

Thi hành án dân sự TP. Mỹ Tho

Đường Lãnh Binh Cẩn

66

Thanh tra TP. Mỹ Tho

Đường Trưng Trắc

67

Bệnh viện TP. Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

68

Bưu điện TP. Mỹ Tho

Đường 30/4

69

Văn phòng Cty Điện lực Tiền Giang

Đường Học Lạc

70

Văn phòng Điện lực TP. Mỹ Tho

Đường Trương Định

71

Đội QLVH SC điện - CNĐ TP. Mỹ Tho

Đường Trương Định

72

Công ty Phát triển hạ tầng các khu Công nghiệp

Đường Tỉnh 864

73

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho

KCN Mỹ Tho

74

Trạm biến áp Phòng cháy chữa cháy cầu Rạch Miễu (do Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu quản lý)

Đường Lê Thị Hồng Gấm

75

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Tiền Giang và TP Mỹ Tho

 

II

TH XÃ GÒ CÔNG

 

1

Thị ủy thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

2

Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

3

Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

4

Công an thị xã Gò Công

Quốc lộ 50

5

Trại giam Công an thị xã Gò Công

Đường Thủ Khoa Huân

6

BCH Quân sự thị xã Gò Công

Đường Mạc Văn Thành

7

BCH Bộ đội Biên phòng TG

TL 862

8

Trung tâm Y tế thị xã Gò Công

Đường Nguyễn Văn Côn

9

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công

TL 862

10

Trạm cấp nước thị xã Gò Công

Quốc lộ 50

11

Kho bạc Nhà nước thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

12

Bưu điện thị xã Gò Công

Đường Hai Bà Trưng

13

Đài Viễn thông thị xã Gò Công

Đường Hai Bà Trưng

14

Đài Truyền thanh thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

15

VP. Điện lực thị xã Gò Công

Đường Nguyễn Văn Côn

16

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn thị xã Gò Công

 

III

HUYN GÒ CÔNG ĐÔNG

 

1

Huyện ủy huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

2

Ủy ban nhân huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

3

Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

4

Công an huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

5

BCH Quân sự huyện Gò Công Đông

TL 862

6

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

7

Bệnh viện Đa khoa Gò Công Đông

TL 871

8

Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

9

Trạm cấp nước Tân Thành

Xã Tân Thành

10

Kho bạc Nhà nước huyện

TT. Tân Hòa

11

Bưu điện huyện Gò Công Đông

TL 862

12

Đài Viễn thông huyện Gò Công Đông

TL 862

13

Đài Truyền thanh huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

14

Trại giam

TT. Tân Hòa

15

VP Điện lực Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

16

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công Đông

 

IV

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

 

1

Huyện ủy huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT.Vĩnh Bình

2

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

3

Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

4

Công an huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

5

Trại giam

Ấp Thượng - TT. Vĩnh Bình

6

BCH Quân sự huyện Gò Công Tây

Xã Long Vĩnh

7

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

TT. Vĩnh Bình

8

Nhà máy nước huyện Gò Công Tây

TT. Vĩnh Bình

9

Kho bạc Nhà nước huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

10

Bưu điện huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

11

Đài Viễn thông huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

12

Đài Truyền thanh huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

13

VP Điện lực Gò Công Tây

Xã Bình Nhì

14

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công Tây

 

V

TH XÃ CAI LẬY

 

1

Thị ủy Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

2

UBND thị xã Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

3

HĐND thị xã Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

4

Công an thị xã Cai Lậy

Phường 5 - TX Cai Lậy

5

Kho bạc Nhà nước thị xã Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

6

Bưu điện thị xã Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

7

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

8

Nhà máy nước Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

9

Đài Viễn thông Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

10

Đài truyền thanh thị xã Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

11

BCH Quân sự thị xã Cai Lậy

Phường Nhị Mỹ - TX Cai Lậy

12

VP. Điện lực Cai Lậy

Phường 5 - TX Cai Lậy

13

Thường trực BCH PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn thị xã Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

VI

HUYỆN CAI LẬY

 

1

Huyện ủy Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

2

Huyện ủy Cai Lậy (các Ban Đảng)

Phường 5 - TX Cai Lậy

3

UBND huyện Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

4

HĐND huyện Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

5

Công an huyện Cai Lậy

Phường 5 - TX Cai Lậy

6

Kho bạc nhà nước huyện Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

7

Bệnh viện Đa khoa KV Mỹ Phước Tây

Xã Phú Cường - H. Cai Lậy

8

Đài truyền thanh huyện Cai Lậy

Phường 1 - TX Cai Lậy

9

BCH Quân sự huyện Cai Lậy

Phường Nhị Mỹ - TX Cai Lậy

10

Trung đoàn 924

Xã Phú Cường - H. Cai Lậy

11

Kho đạn Phú Cường

Xã Phú Cường - H. Cai Lậy

12

VP. Điện lực Cái Bè

Xã Phú An - H. Cai Lậy

13

Thường trực BCH PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Cai Lậy

Phường 4 - TX Cai Lậy

VII

HUYỆN CHỢ GẠO

 

1

Huyện ủy Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

2

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

3

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

4

Công an huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

5

Trại giam an ninh

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

6

Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

7

BCH Quân sự huyện Chợ Gạo

Xã Long Bình Điền

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Gạo

Xã Long Bình Điền

9

Nhà máy nước UBND Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

10

Nhà máy nước Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

11

Nhà máy nước Đăng Hưng Phước

Xã Đăng Hưng Phước

12

Bưu điện huyện Chợ Gạo

Khu 2 - TT. Chợ Gạo

13

Đài Viễn thông huyện Chợ Gạo

Khu 2 - TT. Chợ Gạo

14

Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

15

Đài Phát thanh huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

16

VP Điện lực Chợ Gạo

Khu 3 - TT. Chợ Gạo

17

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Chợ Gạo

 

VIII

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

1

Sư đoàn 8 - Quân Khu 9

Xã Bình Đức

2

Nhà máy nước Bình Đức

Xã Bình Đức

3

Huyện ủy huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

5

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

6

Công an huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

7

BCH Quân sự huyện Châu Thành

Xã Vĩnh Kim

8

Trạm cấp nước thị trấn Tân Hiệp

TT. Tân Hiệp

9

Đài Truyền thanh huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

10

Bưu điện huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

11

Đài Viễn thông huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

12

Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

13

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

14

Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim huyện Châu Thành

Xã Vĩnh Kim

15

Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm huyện Châu Thành

Xã Dưỡng Điềm

16

Phòng khám quân dân y Tỉnh đội - Long Định

Xã Long Định

17

Bệnh viện Tâm thần - Nhị Bình

Xã Nhị Bình

18

VP Điện lực Châu Thành

Xã Tân Lý Tây

19

Đội QL điện Long Định - Điện lực CT

Xã Nhị Bình

20

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Châu Thành

 

IX

HUYN CÁI BÈ

 

1

Huyện ủy huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

2

Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

3

Hội đồng nhân dân huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

4

Khối Đảng huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

5

Công an huyện Cái Bè

TT Cái Bè

6

Trại giam

Khu 4 - TT. Cái Bè

7

BCH Quân sự huyện Cái Bè

Xã An Hữu

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè

Xã An Cư

9

Phòng Khám KV Thiên Hộ

Xã Hậu Mỹ Bắc A

10

Phòng Khám KV An Thái Trung

Xã An Thái Trung

11

Nhà máy nước Cái Bè (87.41200)

TT. Cái Bè

12

Nhà máy nước Cái Bè (87.41300)

TT. Cái Bè

13

Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè

Khu 4 - TT. Cái Bè

14

Đài Vệ tinh huyện Cái Bè

Khu 1 - TT. Cái Bè

15

Bưu điện huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

16

Trung Tâm Thông tin di động KV2

TT. Cái Bè

17

Đài Truyền thanh huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

18

Đội QL điện An Thái Trung - Điện lực CB

Xã An Thái Trung

19

Đội QL điện Hậu Mỹ Bắc - Điện lực CB

Hậu Mỹ Bắc A - Cái Bè

20

Trung tâm y tế huyện Cái Bè

Hòa Khánh

21

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Cái Bè

 

X

HUYỆN TÂN PHƯỚC

 

1

Huyện ủy huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

2

Khối vận huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

3

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

4

Hội đồng nhân dân huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

5

Phân trại K3 - Bộ Công an

Xã Thạnh Tân

6

Phân trại K2 - Bộ Công an

Xã Thạnh Hòa

7

Trạm giam Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước

8

Nhà làm việc trại giam Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước

9

BCH Quân sự huyện Tân Phước

Xã Mỹ Phước

10

Công an huyện Tân Phước

Xã Mỹ Phước

11

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

12

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

13

Đài viễn thông huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

14

Bưu điện huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

15

Đài Truyền thanh huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

16

Trạm cấp nước huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

17

VP Điện lực Tân Phước

TT. Mỹ Phước

18

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân Phước

 

XI

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

 

1

Huyện ủy huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

2

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

4

Công an huyện

Xã Phú Thạnh

5

BCH Quân sự huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

6

Nhà máy nước huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

7

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

8

Đài Viễn thông huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

9

Bưu điện huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

10

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

11

VP Điện lực Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

12

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân Phú Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2014 duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125