Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1181/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1181/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 21/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1181/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 15/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng – Tổ trưởng;

2. Ông Vương Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng – Tổ phó;

3. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội - Tổ phó;

4. Ông Bùi Tất Tiếp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ viên;

5. Ông Trần Minh Phương, Phó phòng Tổng hợp- Thống kê, Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải - Tổ viên;

6. Đại diện cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;

7. Bà Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị - Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Hồng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật- Tổ viên;

9. Bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng, Cục Phát triển Đô thị - Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Hoàng Lân, chuyên viên Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng – Tổ viên;

Điều 2. Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ do Chủ tịch, Phú Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 giao thực hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để hoàn thành các nhiệm vụ được nêu cụ thể trong Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định (được ban hành theo Quyết định số 1180/QĐ-HĐTĐNN ngày 21/12/ 2009).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL-02).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1181/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.605
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92