Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2003/QĐ-UB phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 1999-2004) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 117/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 30/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( NHIỆM KỲ 1999-2004

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND mỗi cấp;
Căn cứ Nghị định số 174/CP ngày 19/9/1994 của Chính phủ về quy định cơ cấu Thành viên UBND;
Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nội dung công tác thuộc phạm vi Thành phố Hà Nội được chia thành 6 khối lớn, định hướng theo mối quan hệ ngành dọc:

 1. Khối Nội chính- Tổng hợp- Quy hoạch, Kế hoạch;

 2. Khối Tài chính - Ngân hàng;

 3. Khối Kinh tế ngoại thành và quản lý đất đai;

 4. Khối Xây dựng- Quản lý Đô thị;

 5. Khối Văn hoá-Xã hội, Giáo dục - Đào tạo;

 6. Khối Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Du lịch.

 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp phụ trách các khối công tác nói trên; Các Uỷ viên UBND Thành phố được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn thuộc phạm vi Thành phố.

 Trên cơ sở các định hướng trên, phân công nhiệm vụ công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Văn Nghiên:

- Là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thành uỷ và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND Thành phố; triệu tập các phiên họp của UBND Thành phố, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của Thành phố.

 Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Nội chính, an ninh-quốc phòng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch-đầu tư, đối ngoại, quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị, công tác tổ chức, địa giới hành chính, chương trình công tác của UBND Thành phố.

- Ký các văn bản pháp quy về chế độ, chính sách và các báo cáo của UBND Thành phố trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành uỷ và HĐND Thành phố.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên giữa UBND Thành phố với Thành uỷ, HĐND Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Toà án nhân dân Thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các Đoàn thể nhân dân.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo thực hiện chương trình an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến các ngành: Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Sở Ngoại vụ, Thanh tra Thành phố, Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố.

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Quốc Triệu:

- Chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND Thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch uỷ quyền; chỉ đạo công tác của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đảm bảo các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của UBND Thành phố để trình Thành uỷ, hđnd và báo cáo Chính phủ, các chương trình công tác hàng quý, tháng của UBND Thành phố; thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Văn hoá-Thông tin, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, lao động và các vấn đề xã hội, dân số gia đình và trẻ em, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tôn giáo, thông tin đại chúng, các hội, các đoàn thể quần chúng, thi đua khen thưởng.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố; Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố; Trưởng Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Chủ tịch Hội đồng thi hành án; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Thành phố; Trưởng BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Thành phố; Trưởng Ban tổ chức Hội chợ triển lãm; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố; Phó Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố; Phó BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Trưởng BCĐ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học - công nghệ, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Thể dục-Thể thao, Sở Tư pháp, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Nhà xuất bản Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Cao đẳng nghệ thuật, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ.

3. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Hoàng Ân:

 - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố

về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Quản lý xây dựng và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và chỉ đạo thực hiện các chính sách về xây dựng nhà ở; quản lý, phát triển giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình công cộng: công viên và các khu vui chơi, giải trí...

 - Chủ nhiệm chương trình 08/Ctr-TU về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

 - Trưởng Ban chỉ đạo thành phố về chính sách xây dựng, phát triển nhà ở và điều hành chương trình phát triển nhà ở; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Tây, hồ Trúc Bạch; Trưởng Ban chỉ đạo 197 của Thành phố (thực hiện Chỉ thị 135/TTg, Nghị quyết 13, Nghị định 39,40, 47, 87/CP); Phó Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch vùng Hà Nội; Thành viên Ban chỉ đạo phát triển hệ thống Bưu chính viễn thông; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

 - Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Giao thông công chính, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Thành phố, Bưu điện Thành phố, Ban điều hành chương trình phát triển nhà ở Thành phố, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện (bao gồm các cơ sở thuộc quản lý Nhà nước của các Ngành này).

4. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quý Đôn:

 - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các huyện ngoại thành. Tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố ở các huyện ngoại thành.

- Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; phụ trách công tác quản lý đê điều, phòng chống lụt, bão.

- Chỉ đạo công tác địa chính, quản lý nhà đất và tài nguyên, môi trường trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng.

- Làm Chủ tịch Hội đồng giải quyết tồn tại về nhà chính sách ( Hội đồng 297 ); Trưởng Ban phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Thành phố ; Trưởng Ban phòng chống tai nạn và thương tích khẩn cấp Thành phố; Trưởng Ban kiểm tra về quản lý, sử dụng đất; Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà; Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới; tham gia Ban chỉ đạo quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng; Chủ tịch Hội đồng tư vấn giao quyền sử dụng đất và cho thuê đất.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - Môi trường và nhà đất, Chi cục kiểm lâm Thành phố (bao gồm các cơ sở thuộc quản lý Nhà nước của các Ngành này ).

5. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Quang:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước, chỉ đạo và phối hợp tổ chức mọi thành phần kinh tế trên địa bàn về các lĩnh vực công tác: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, phát triển du lịch, thương mại, quản lý thị trường, xây dựng và phát triển làng nghề, các dịch vụ phục vụ sản xuất; Hình thành những tập hợp sản phẩm đặc trưng cho nền sản xuất Thủ đô.

- Chỉ đạo xây dựng các chính sách đầu tư địa phương đặc biệt là công nghiệp, khuyến khích sản xuất, khuyến khích phát triển thị trường, khuyến khích đầu tư công nghệ và sản phẩm mới.

- Chỉ đạo Chương trình sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố và đổi mới phát triển các doanh nghiệp Nhà nước.

- Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố; Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Thành phố; Chủ tịch liên minh Hợp tác xã Thành phố.

- Trưởng Ban chỉ đạo ISO 9000.

- Trưởng Ban chỉ đạo 127 về chống gian lận thương mại; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Sở Du lịch, Công ty điện lực Hà Nội, Công ty Điện tử Hà Nội, Liên minh các Hợp tác xã, Liên hiệp Công ty XNK và đầu tư Hà Nội ( UNIMEX ), Liên hiệp sản xuất dịch vụ và XNK thủ công nghiệp ( HAPROSIMEX ).

 6. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Ninh:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động: Thu, chi ngân sách; xác lập, ổn định giá cả, tổ chức thị trường tài chính, quản lý và xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn đảm bảo đủ vốn cho phát triển thành phố theo kế hoạch; chỉ đạo phối hợp đồng bộ các ngân hàng, kho bạc, chứng khoán đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế; kinh doanh và dự trữ lương thực, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo quản lý vốn tại các doanh nghiệp, tài sản công tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, giám sát các loại quỹ được phép thành lập; thường xuyên sửa đổi, bổ sung cơ chế khuyến khích nguồn thu, kích thích sản xuất.

- Chủ nhiệm chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.

- Trưởng Ban xây dựng quỹ tín dụng nhân dân.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Tài chính-Vật giá, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Cục Thống kê, các Ngân hàng, Kho bạc Thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quỹ phát triển nhà ở (sau này sẽ là quỹ phát triển hạ tầng đô thị).

7. Uỷ viên UBND Thành phố Vũ Văn Hậu:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về tổ chức, điều hành bộ máy Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để phục vụ các hoạt động chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

- Tổ chức phối hợp công tác của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố với các cơ quan chuyên môn của Thành phố, các cơ quan của Thành uỷ và các Hội, Đoàn thể, các Tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân.

- Đảm bảo giữ mối quan hệ của UBND Thành phố với các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn Thành phố.

- Giúp Chủ tịch UBND Thành phố trong việc phối hợp với Công an Thành phố, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Tư pháp để giải quyết một số công tác: Tiếp nhận cán bộ, công chức chưa có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội chuyển từ địa phương khác về Hà Nội; cải chính hộ tịch; đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, xác định lại dân tộc, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý vi phạm hành chính. Được Chủ tịch UBND Thành phố uỷ quyền ký các Quyết định và các văn bản hành chính về các công việc này.

- Tổ chức tiếp dân và đôn đốc các cơ quan thực hiện, giải quyết khiếu nại của công dân.

8. Uỷ viên UBND Thành phố Phạm Chuyên:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về công tác trật tự trị an, an toàn xã hội, an ninh chính trị; quản lý giáo dục tội phạm; Chỉ đạo các lực lượng công an Thành phố tại các địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn làm nòng cốt giúp chính quyền các cấp quản lý đô thị và trật tự xã hội.

- Thường trực Ban Chỉ đạo 197 của Thành phố, đảm bảo thi hành các Nghị định 36,38,39,40 CP, Chỉ thị 135/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Thành phố trong mọi tình huống.

9. Uỷ viên UBND Thành phố Phạm Quang Hợi:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các cấp, ngành thực hiện việc giáo dục quốc phòng ở địa phương; xây dựng Thành phố, quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp với Công an Thành phố giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng lực lượng vũ trang, đăng ký, quản lý nguồn động viên và lực lượng dự bị, thực hiện công tác tuyển quân và động viên.

- Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố.

10. Uỷ viên UBND Thành phố Nghiêm Xuân Đạt:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Kế hoạch đầu tư ở các ngành, các cấp của Thành phố; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kinh tế xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm để UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố và Chính phủ.

- Chỉ đạo xây dựng các quy định, cơ chế quản lý các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoặc đăng ký kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện cho mọi nguồn vốn được đưa vào đầu tư; phụ trách công tác xúc tiến đầu tư.

11. Uỷ viên UBND Thành phố Lê Quang Nhuệ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về nghiên cứu các biện pháp, chế độ, chính sách để xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền các cấp, cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, ngành kinh tế kỹ thuật, chuyên môn của Thành phố.

- Phụ trách việc đề xuất các cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố gồm: Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố; chính sách thu hút nhân tài.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ; giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách nền hành chính quốc gia của Thành phố. Triển khai quy chế dân chủ cơ sở và chương trình quản lý tại địa phương.

12.Uỷ viên UBND Thành phố Lê Tiến Hào:

 - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về công tác thanh tra nhà nước trên địa bàn Thành phố, việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 - Chỉ đạo công tác Thanh tra nhân dân và tổ chức thực hiện toàn diện Luật Khiếu nại, Tố cáo, Pháp lệnh Thanh tra.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp thuộc Thành phố.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố.

13. Uỷ viên UBND Thành phố Trần Đình Thụ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý điều hành thu-chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố theo đúng Luật ngân sách; thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các chế độ chính sách nhằm đổi mới công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả và công tác thẩm định giá của Thành phố.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm của Thành phố. Đảm bảo việc thu chi cho toàn bộ sự nghiệp phát triển của Thành phố.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất để thành lập các Quỹ đầu tư phát triển Kinh tế-xã hội Thành phố.

- Là Uỷ viên Ban chỉ đạo Chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Kinh tế-xã hội ở Thủ đô.

- Là Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố.

Điều 2. Quan hệ trách nhiệm giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

1. Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi các ngành, các cấp theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố; Kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp, ngành Thành phố.

 2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định của mình. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết đảm bảo sự thống nhất chung. Trong trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còn có những vấn đề chưa thống nhất ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

 3. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố ký các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực được phân công.

 4. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch để xây dựng Chương trình công tác chung của UBND Thành phố, báo cáo Thường vụ Thành uỷ, HĐND Thành phố và Chính phủ.

 5. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố có trách nhiệm tham gia đầy đủ và chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo tại các phiên họp của UBND Thành phố; tại các phiên họp, các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp báo cáo hoặc uỷ quyền cho các cơ quan chuyên môn báo cáo.

 6. Tuỳ theo tình hình và yêu cầu công tác, các Phó Chủ tịch còn điều hành những công việc khác do Chủ tịch giao.

Điều 3. Nhiệm vụ của các Uỷ viên UBND Thành phố:

- Các Uỷ viên UBND Thành phố chịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác thuộc các Ngành, lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc.

- Cùng với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họp của UBND Thành phố; Tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND Thành phố được quy định tại Điều 7 Quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 28/7/2003 của UBND Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 28/01/2000 của UBND Thành phố.

 Các Thành viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2003/QĐ-UB phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 1999-2004) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74