Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1138/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Công Ngữ
Ngày ban hành: 06/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ VIỆC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 1111/CV-TU ngày 25 tháng 3 năm 2004 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Tài chính giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ VIỆC
(Ban hành kèm theo Quy định số: 1138/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh)

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

- Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/10/1998 của Chính phủ đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hưởng chính sách một lần.

- Cán bộ công chức cấp xã, cán bộ ấp, khu phố, được tỉnh bố trí thêm ngoài Nghị định 09/1998/NĐ-CP nghỉ việc hưởng chính sách một lần.

- Đối với cán bộ công chức từ cấp huyện trở lên được điều động luân chuyển, tăng cường cho cấp xã, không thuộc đối tượng áp dụng chính sách này.

II. MỨC TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC.

Ngoài chính sách trợ cấp theo Quy định hiện hành, cán bộ cấp xã thuộc đối tượng áp dụng tại mục I của Quy định này, khi nghỉ việc hưởng trợ cấp thêm như sau:

1) Cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ ấp, khu phố khi nghỉ việc hưởng chính sách trợ cấp 1 lần cứ mỗi năm công tác được hưởng thêm bằng 1 tháng sinh hoạt phí (hoặc lương) và phụ cấp (nếu có).

2) Cán bộ chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu, chưa nhận trợ cấp một lần và tự nguyện đóng góp 15% tiền bảo hiểm xã hội hằng tháng cho đến khi đủ đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp thêm: Cứ mỗi năm công tác bằng 1 tháng sinh hoạt phí (hoặc lương) và phụ cấp (nếu có).

III. THẨM QUYỀN XÉT DUYỆT TRỢ CẤP.

Căn cứ vào quy định của tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã lập hồ sơ trích ngang số cán bộ trong diện hưởng chính sách, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xem xét, quyết định.

Nguồn kinh phí trợ cấp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cán bộ ấp, khu phố nghỉ việc do ngân sách tỉnh bổ sung.

Thời gian thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2005./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1138/2004/QĐ-UB ngày 06/04/2004 về Quy định chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!