Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2000/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 113/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 111 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Toà án NDTC,
- Viện kiểm sát NDTC,
- Các cơ quan đoàn thể TW,
- Sở TC-VG, Cục thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,
- Lưu VP,CSTC
.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 Nguyễn Sinh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2000/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 65-TC/ĐTPT, Thông tư 65-TC/TCT, Thông tư 61-TC/TCT, Thông tư 20-TC/HCVX, Thông tư 09-TC/TCT, Thông tư 95/1998/TT-BTC, Thông tư 20/1998/TT-BTC, Thông tư 51/1997/TC-TCT, Thông tư 16-TC/TCT, Thông tư 85-BTC/TCT, Thông tư 132/1998/TT/BTC, Thông tư 63-TC/KBNN, Thông tư 06/1998/TT-BTC, Thông tư 70-TC/TCDN, Thông tư 137/1998/TT-BTC, Thông tư 23/1998/TT-BTC, Thông tư 53-TC/TCT, Thông tư 53-TC/TCT, Thông tư 106/1998/TT/BTC, Thông tư 25/1998/TT-BTC, Thông tư 41/1999/TT-BTC, Thông tư 53/1999/TT-BTC, Thông tư 08/TC-TCT, Thông tư 30-TC/VT, Thông tư 32-TC/TCĐN, Thông tư 100-TC/TCT, Thông tư 43/1998/TT-BTC, Thông tư 02TC/NTNT, Thông tư 43TC/TCT, Thông tư 67/TC-TCT, Thông tư 02-BTC/GTBĐ, Thông tư 73-TC/TCDN, Thông tư 60-TC/ĐTPT, Thông tư 43/1999/TT-BTC, Thông tư 74-TC/TCT, Thông tư 72A-TC/TCT, Thông tư 18-TC/TCĐN, Thông tư 83-TC/TCT, Thông tư 189/1998/TT-BTC, Thông tư 76-TC/TCDN, Thông tư 44-TC/TCĐN, Thông tư 13-TC/TCT, Thông tư 174/1998/TT-BTC, Thông tư 75-TC/TCDN, Thông tư 78/1997/TT-BTC, Thông tư 37-TC/TCT, Thông tư 46/TC-CĐTC, Thông tư 58-TC/TCT, Thông tư 47-TC/TCĐN, Thông tư 82-TC/TCNH, Thông tư 80/1997/TT-BTC, Thông tư 06-TC/TCT, Thông tư 81-TC/HCSN, Thông tư 17-TC/TCĐN, Thông tư 84/1997/TT-BTC, Thông tư 81/1997/TT/BTC, Thông tư 82/1999/TT-BTC, Thông tư 26/1997/TC-TCT, Thông tư 03/1998/TT-BTC, Thông tư 17-TC/VI, Thông tư 23TC/TCT, Thông tư 109TC/ĐTPT, Thông tư 84TC-GTBĐ, Thông tư 87TC/TCĐN
5.118
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255