Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 10/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 112/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THÚ Y

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 33/1999/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 6 (từ ngày 18 tháng 11 năm 1999 đến ngày 21 tháng 12 năm 1999) về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y gồm các thành viên sau đây :

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Y tế, ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Thủy sản, ủy viên;

6. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo :

1. Giúp Chính phủ chỉ đạo và điều hành việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu, soạn thảo nội dung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y;

2. Thành lập Tổ biên tập Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y và chỉ đạo Tổ biên tập thực hiện các công việc thuộc Dự án Pháp lệnh;

3. Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan về nội dung Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y;

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo Dự án Pháp lệnh;

5. Dự kiến tiến độ và dự trù kinh phí cho Dự án Pháp lệnh. Tổ chức việc xây dựng Dự án Pháp lệnh đúng tiến độ;

6. Trình Chính phủ xem xét, thông qua Dự án Pháp lệnh để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 02 năm 2000, các cơ quan có đại diện trong Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh thông báo cho Trưởng ban danh sách đại diện tham gia Ban soạn thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có đại diện tham gia Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174