Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2007/QĐ-UBND thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 111/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  111/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 31 tháng12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐỔI TÊN TỔ DÂN PHỐ THUỘC PHƯỜNG CHEO REO, SÔNG BỜ, ĐOÀN KẾT VÀ HÒA BÌNH THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, làng, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thị xã Ayun Pa tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 12/12/2007 về việc thành lập và đổi tên tổ dân phố các phường thuộc thị xã Ayun Pa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, cụ thể như sau:

1. Thành lập tổ dân phố 5 thuộc phường Cheo Reo cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 50 hộ và 177 nhân khẩu của tổ dân phố 2 cũ; 10 hộ và 71 nhân khẩu của tổ dân phố 25 cũ; 90 hộ và 303 nhân khẩu của tổ dân phố 26 cũ.

Tổ dân phố 5: gồm 150 hộ; 551 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 2 (khu dân cư và bờ ruộng); phía Tây giáp xã Ia Hiao; phía Nam giáp phường Hòa Bình; phía Bắc giáp tổ dân phố 4 (đường hẻm; kênh N25A1 và đường nội đồng).

2. Thành lập tổ dân phố 1 thuộc phường Sông Bờ trên cơ sở 164 hộ và 580 nhân khẩu của tổ dân phố 12- thị trấn AyunPa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 1: gồm 164 hộ và 580 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 2 (đường bê tông); phía Tây giáp xã Ia Rbol; phía Nam giáp xã Ia Rbol; phía Bắc phường Đoàn Kết.

3. Thành lập tổ dân phố 2 thuộc phường Sông Bờ trên cơ sở 168 hộ và 614 nhân khẩu của tổ dân phố 13- thị trấn AyunPa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 2: gồm 168 hộ và 614 nhân khẩu.

Địa giới: phía đông giáp tổ dân phố 3 và tổ dân phố 7 (khu dân cư); phía Tây giáp tổ dân phố 1 (đường bê tông); phía Nam giáp xã Ia Rbol; phía Bắc giáp phường Đoàn Kết.

4. Thành lập tổ dân phố 3 thuộc phường Sông Bờ trên cơ sở 162 hộ và 642 nhân khẩu của tổ dân phố 14- thị trấn AyunPa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 3: gồm 162 hộ và 642 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 4 và tổ dân phố 7 (khu dân cư); phía Tây giáp tổ dân phố 2 (khu dân cư); phía Nam giáp tổ dân phố 7 (khu dân cư); phía Bắc giáp phường Đoàn Kết.

5. Thành lập tổ dân phố 4 thuộc phường Sông Bờ trên cơ sở 158 hộ và 582 nhân khẩu của tổ dân phố 15- thị trấn AyunPa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 4: gồm 158 hộ và 582 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6 (khu dân cư cư); phía Tây giáp tổ dân phố 3 (khu dân cư); phía Nam giáp tổ dân phố 7 (đường đất); phía Bắc giáp phường Đoàn Kết.

6. Thành lập tổ dân phố 5 thuộc phường Sông Bờ trên cơ sở 167 hộ và 569 nhân khẩu của tổ dân phố 19- thị trấn AyunPa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 5: gồm 167 hộ và 569 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Broăi, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 4 (khu dân cư) và phường Đoàn Kết; phía Nam giáp tổ dân phố 6 (khu dân cư và cánh đồng); phía Bắc giáp phường Đoàn Kết.

7. Đổi tên tổ dân phố 20 thuộc phường Sông Bờ thành tổ dân phố 6.

8. Đổi tên tổ dân phố 21 thuộc phường Sông Bờ thành tổ dân phố 7.

9. Đổi tên tổ dân phố 22 thuộc phường Sông Bờ thành tổ dân phố 8.

10. Đổi tên tổ dân phố 23 thuộc phường Sông Bờ thành tổ dân phố 9.

11. Thành lập tổ dân phố 1 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 94 hộ và 356 nhân khẩu của tổ dân phố 12 cũ; 82 hộ và 313 nhân khẩu của tổ dân phố 24 cũ.

Tổ dân phố 1: gồm 176 hộ; 669 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 2 (đường Nguyễn Công Trứ); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp phường Sông Bờ; phía Bắc phường Hoà Bình.

12. Thành lập tổ dân phố 2 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 70 hộ và 244 nhân khẩu của tổ dân phố 9 cũ; 30 hộ và 93 nhân khẩu của tổ dân phố 11 cũ; 74 hộ và 327 nhân khẩu của tổ dân phố 12 cũ.

Tổ dân phố 2: gồm 174 hộ; 664 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố tổ 3 (đường Kpă KLơng, Nguyễn Huệ và Hoàng Hoa Thám); phía Tây giáp tổ dân phố 1 (đường Nguyễn Công Trứ); phía Nam giáp phường Sông Bờ; phía Bắc giáp phường Hoà Bình.

13. Thành lập tổ dân phố 3 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 56 hộ và 230 nhân khẩu của tổ dân phố 9 cũ; 76 hộ và 302 nhân khẩu của tổ dân phố 11 cũ; 41 hộ và 125 nhân khẩu của tổ dân phố 13 cũ.

Tổ dân phố 3: gồm 173 hộ; 657 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 4 (đường Trần Phú), tổ dân phố 5 (Cao Bá Quát); phía Tây giáp tổ dân phố 2 (đường Kpă KLơng, Nguyễn Huệ và Hoàng Hoa Thám); phía Nam giáp phường Sông Bờ; phía Bắc giáp phường Hòa Bình.

14. Đổi tên tổ dân phố 10 thuộc phường Đoàn Kết thành tổ dân phố 4.

15. Thành lập tổ dân phố 5 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 135 hộ và 510 nhân khẩu của tổ dân phố 7 cũ; 42 hộ và 160 nhân khẩu của tổ dân phố 9 cũ.

Tổ dân phố 5: gồm 177 hộ; 670 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 10 (đường Trần Hưng Đạo); phía Tây giáp tổ dân phố 3 (đường Cao Bá Quát); phía Nam giáp tổ dân phố 6 (đường Cù Chính Lan); phía Bắc giáp phường Hoà Bình.

16. Đổi tên tổ dân phố 8 thuộc phường Đoàn Kết thành tổ dân phố 6.

17. Thành lập tổ dân phố 7 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 30 hộ và 105 nhân khẩu của tổ dân phố 14 cũ; 39 hộ và 172 nhân khẩu của tổ dân phố 15 cũ; 111 hộ và 477 nhân khẩu của tổ dân phố 16 cũ.

Tổ dân phố 7: gồm 180 hộ; 756 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 8 (đường Trần Hưng Đạo); phía Tây giáp tổ dân phố 4 (đường Hoàng Văn Thụ); phía Nam giáp ranh phường Sông Bờ; phía Bắc giáp tổ dân phố 6 (đường Hoàng Văn Thụ).

18. Thành lập tổ dân phố 8 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 15 hộ và 55 nhân khẩu của tổ dân phố 15 cũ; 12 hộ và 36 nhân khẩu của tổ dân phố 16 cũ; 77 hộ và 320 nhân khẩu của tổ dân phố 18 cũ; 73 hộ và 344 nhân khẩu của tổ dân phố 19 cũ.

Tổ dân phố 8: gồm 177 hộ; 755 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 7 (đường Trần Hưng Đạo); phía Nam giáp phường Sông Bờ; phía Bắc giáp tổ dân phố 9 (đường đất nội đồng).

19. Thành lập tổ dân phố 9 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 93 hộ và 354 nhân khẩu của tổ dân phố 17 cũ; 83 hộ và 365 nhân khẩu của tổ dân phố 18 cũ.

Tổ dân phố 9: gồm 176 hộ; 719 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 6 (đường Trần Hưng Đạo); phía Nam giáp tổ dân phố 8 (đường đất nội đồng); phía Bắc giáp tổ dân phố 10 (đường đất nội đồng)

20. Thành lập tổ dân phố 10 thuộc phường Đoàn Kết trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 67 hộ và 285 nhân khẩu của tổ dân phố 7 cũ; 111 hộ và 468 nhân khẩu của tổ dân phố 17 cũ.

Tổ dân phố 10: gồm 178 hộ; 753 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Trôk, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 5 (đường Trần Hưng Đạo); phía Nam giáp tổ dân phố 9 (đường đất nội đồng); phía Bắc giáp phường Hoà Bình.

21. Thành lập tổ dân phố 1 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở 159 hộ và 496 nhân khẩu là phần còn lại của tổ dân phố 25 cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 1: gồm 159 hộ và 496 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 2 (đường Ngô Quyền và đường đất); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp tổ dân phố 3 (kênh 25B); phía Bắc giáp phường Cheo Reo.

22. Thành lập tổ dân phố 2 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở 153 hộ và 462 nhân khẩu là phần còn lại của tổ dân phố 26 cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 2: gồm 153 hộ, 462 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 6 (đường Nguyễn Viết Xuân và đường đất nội đồng); phía Tây giáp tổ dân phố 1 (đường Ngô Quyền và đường đất); phía Nam giáp tổ dân phố 3 và 4 (kênh 25B); phía Bắc giáp phường Cheo Reo.

23. Thành lập tổ dân phố 3 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở 162 hộ và 503 nhân khẩu là phần còn lại của tổ dân phố 24 cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 3: gồm 162 hộ, 503 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 4 (đường đất hẻm Nguyễn Huệ); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp phường Đoàn Kết; phía Bắc giáp tổ 1 và 2 (kênh 25B).

24. Thành lập tổ dân phố 4 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 121 hộ và 376 nhân khẩu của tổ dân phố 11 cũ; 29 hộ và 76 nhân khẩu của tổ dân phố 24 cũ.

Tổ dân phố 4: gồm 150 hộ; 452 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 5 (đường Nguyễn Viết Xuân); phía Tây giáp tổ dân phố 3 (đường đất hẻm Nguyễn Huệ); phía Nam giáp phường Đoàn Kết; phía Bắc giáp tổ dân phố 2 (kênh 25B).

25. Thành lập tổ dân phố 5 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 73 hộ và 223 nhân khẩu của tổ dân phố 6 cũ; 84 hộ và 269 nhân khẩu của tổ dân phố 9 cũ.

Tổ dân phố 5: gồm 157 hộ; 492 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 8 (đường Trần Hưng Đạo); phía Tây giáp tổ dân phố 4 (đường Nguyễn Viết Xuân); phía Nam giáp phường Đoàn Kết; phía Bắc giáp tổ dân phố 6 và 7 (đường Nguyễn Văn Trỗi).

26. Thành lập tổ dân phố 6 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở 170 hộ và 542 nhân khẩu là phần còn lại của tổ dân phố 5 cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa.

Tổ dân phố 6: gồm 170  hộ, 542 khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 7 (đường đất nội đồng); phía Tây giáp tổ dân phố 2 (đường Nguyễn Viết Xuân và đường đất nội đồng); phía Nam giáp tổ dân phố 5 (đường Nguyễn Văn Trỗi); phía Bắc giáp phường Cheo Reo.

27. Thành lập tổ dân phố 7 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 22 hộ và 70 nhân khẩu của tổ dân phố 3 cũ; 139 hộ và 434 nhân khẩu của tổ dân phố 5 cũ.

Tổ dân phố 7: gồm 161 hộ; 504 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp phường Đoàn Kết; phía Tây giáp tổ dân phố 6 (đường đất nội đồng); phía Nam giáp tổ dân phố 5 và 8 (đường Nguyễn Văn Trỗi); phía Bắc giáp phường Cheo Reo và xã Ia Trôk, huyện Ia Pa.

28. Thành lập tổ dân phố 8 thuộc phường Hòa Bình trên cơ sở một số hộ thuộc các tổ dân phố thuộc thị trấn Ayun Pa cũ bị chia tách do điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa, gồm: 50 hộ và 156 nhân khẩu của tổ dân phố 6 cũ; 49 hộ và 152 nhân khẩu của tổ dân phố 7 cũ; 68 hộ và 215 nhân khẩu của tổ dân phố 17 cũ.

Tổ dân phố 8: gồm 167 hộ; 523 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp phường Đoàn Kết; phía Tây tổ dân phố 5 (đường Trần Hưng Đạo); phía Nam giáp phường Đoàn Kết; phía Bắc giáp tổ dân phố 7 (đường Nguyễn Văn Trỗi).

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thị xã Ayun Pa có trách nhiệm hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân các phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Ayun Pa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2007/QĐ-UBND thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188