Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 30/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND
Căn cứ quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 7/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 7/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
Căn cứ Thông tư số 339/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 7/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố Hà nội do đồng chí Lưu Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch và gồm các thành viên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Oánh, giám đốc Sở Tư pháp hà nội: Phó Chủ tịch.

2. Đồng chí Trần Thị Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp: ủy viên thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Bảo, Phó Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố: ủy viên.

4. Đồng chí Hoàng Kim Trung, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà nội: ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: ủy viên

6. Đồng chí Lê Đình Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: ủy viên

7. Đồng chí Đỗ Xuân Chước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua Thành phố: ủy viên

8. Đồng chí Hoàng Mạnh Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Hà nội: ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Đức Nghi, Phó giám đốc Công an thành phố: ủy viên

10. Đồng chí Nguyễn Văn Đắc, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô: ủy viên

11. Đồng chí Phạm Thị Huyền Thanh, Phó Chủ nhiệm ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em thành phố: ủy viên

12. Đồng chí Hồ Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Hà nội mới: ủy viên

13. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hà nội: ủy viên

Khi họp Hội đồng, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Ban Nội chính, Ban dân vận, Văn phòng Thành ủy Hà nội, UBMTTQ thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động Thành phố, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Hội luật gia Thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tham dự.

Sở Tư pháp Hà nội là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà nội.

Điều 2. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật có các nhiệm vụ sau:

1. Đề ra kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng qúy, hàng năm để các ngành, các cấp, các cơ quan phối hợp thực hiện trên cơ sở kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà nội ban hành kèm theo quyết định này.

2. Định kỳ nghe báo cáo và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Phối hợp xây dựng lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên của các cơ quan, các ngành, các cấp, huy động kinh phí từ các nguồn ngoài kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố.

4. Phối hợp triển khai phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước mới ban hành. Xuất bản, in ấn các tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật của địa phương.

5. Định kỳ tổ chức sơ kê, tổng kết và báo cáo với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, Bộ Tư pháp, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố và kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện và các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- TTg CP, VPCP, VPTW Đảng
- Bộ Tư pháp (để báo cáo)
- T. trực TW, HĐND UBND TP
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố
- UBND quận, huyện
- Các cơ quan báo, đài
- Lưu VT, V, V1, V2

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/1998/QĐ-UB ngày 30/05/1998 thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.818

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!