Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1094/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1094/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1094/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ GẮN VỚI SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Căn cứ Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu quốc phòng-an ninh trong tình hình mới;
Căn cứ hướng dẫn số 21/HD-TM ngày 5/1/2009 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm các đồng chí có tên sau đây :

1. Đ/c Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự- Trưởng Ban.

2. Đ/c Nguyễn Hồng Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự- Uỷ viên.

3. Đ/c Lê Minh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự- Uỷ viên.

4. Đ/c Nguyễn Duy Từ, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự- Uỷ viên.

5. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng- Uỷ viên.

6. Đ/c Nguyễn Duy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng- Uỷ viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tổng kết và tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg tổ chức Hội nghị tổng kết của Bộ đảm bảo đầy đủ nội dung, hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian quy định.

Điều 3. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự trù kinh phí để Ban Chỉ đạo hoạt động và thực hiện kế hoạch tổng kết của Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tổng kết.

Ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu : VP, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1094/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10