Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1069/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét Báo cáo số 75/BC-GTVT ngày 17/3/2008 của Sở Giao thông Vận tải về báo cáo loại thủ tục hành chính tại Sở Giao thông - Vận tải;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lâm Đồng (20 loại thủ tục, có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:

1. Ban hành quy trình – thủ tục hồ sơ giải quyết cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa tại phụ lục kèm theo quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các loại thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

PHỤ LỤC

CÁC LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1069 /QĐ-UBND ngày 28/4 /2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

Loại thủ tục

Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)

 

 

1

Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ .

10 ngày

 

2

Kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo.

4 ngày

 

3

Đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

15 ngày

 

4

Đăng ký phương tiện thủy nội địa.

 

 

- Đăng ký lần đầu

03 ngày

 

- Cấp lại do phương tiện bị mất do chìm đắm

07 ngày

 

- Cấp lại do phương tiện bị mất vì lí do khác

30 ngày

 

5

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

5 ngày

 

6

Cấp mới Giấy phép lái xe.

10 ngày sau khi công nhận trúng tuyển.

 

7

Cấp đổi giấy phép lái xe.

5 ngày

 

8

Hồ sơ nhập quản lý giấy phép lái xe.

5 ngày

 

9

Hồ sơ di chuyển quản lý giấy phép lái xe.

1 ngày

 

10

Cấp giấy phép xe tập lái.

15 ngày

 

11

Cấp giấy phép đào tạo lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 và máy kéo A4.

15 ngày

 

12

Thông báo bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

5 ngày

 

13

Đăng ký tham gia vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

5 ngày

 

14

Đăng ký vận tải hành khách bằng ô tô theo du lịch, hợp đồng.

5 ngày

 

15

Đăng ký vận tải khách bằng taxi.

5 ngày

 

16

Đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe buýt.

5 ngày

 

17

Cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt - Lào.

5 ngày.

 

18

Cấp phép đào đường.

15 ngày

 

19

Cấp phép lưu hành đặc biệt.

2 ngày

 

20

Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình giao thông

Nhóm B, 15 ngày Nhóm C 10 ngày

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1069/QĐ-UBND ngày 28/04/2008 quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông - Vận tải do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.604

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157