Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1063/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1063/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1063/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng.

I. Ban soạn thảo gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban soạn thảo

2. Ông Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó trưởng Ban.

3. Ông Lê Đình Tri - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch, thành viên

4. Ông Phạm Văn Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, thành viên

5. Ông Lê Minh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, thành viên

6. Ông Lưu Đức Hải - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, thành viên

7. Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, thành viên

8. Ông Trần Bá Việt - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, thành viên

9. Ông Trương Văn Quảng - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn, thành viên

10. Ông Lương Đức Long - Phó Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng, thành viên

11. Ông Nguyễn Tố Lăng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thành viên

12. Ông Nguyễn Duy Động - Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng, thành viên

13. Bà Lưu Linh Hương - chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thư ký Ban

II. Tổ biên tập gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổ trưởng Tổ biên tập

2. Bà Lưu Linh Hương - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thành viên

3. Bà Lê Mai Hồng - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thành viên

4. Ông Phạm Đức Minh - Chuyên viên Vụ Kiến trúc Quy hoạch, thành viên

5. Ông Lê Thế Ngọc - Chuyên viên Vụ Vật liệu Xây dựng, thành viên

6. Ông Trần Sơn Lâm - Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, thành viên

7. Bà Lê Hồng Thuỷ - Phó Phòng Quản lý Phát triển Đô thị - Cục Phát triển đô thị, thành viên

8. Ông Nguyễn Minh Đức - Chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật, thành viên

9. Ông Nguyễn Sơn Lâm - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Cơ bản và Tiêu chuẩn hoá Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, thành viên

10. Ông Lưu Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường Đô thị và Nông thôn - Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn, thành viên

11. Ông Lê Đức Thịnh - Nghiên cứu viên Trung tâm Xi măng và Bê tông- Viện Vật liệu Xây dựng, thành viên.

12. Ông Nguyễn Công Hưng, Giảng viên Khoa Quy hoạch - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thành viên

13. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng, thành viên

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng theo đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1063/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137