Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 105/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 05/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN SANG TRỰC THUỘC VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết Ban cán sự Đảng họp ngày 01/10/2001 về công tác tổ chức cán bộ;Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng trung tâm Giám đinh máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp (tên gọi tắt là Trung tâm Giám định máy nông nghiệp) từ trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp.

Trung tâm Giám định máy nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp, Trung tâm được tiếp tục sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại xã Trâu quỳ, huyện Gia lâm, thành phố Hà nội (Trụ sở hiện tại của Trung tâm ).

Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai,hồ sơ tài liêu, lao động, chỉ tiêu biên chế, hiện có của Trung tâm Giám định máy nông nghiệp. Thời gian bàn giao và tiếp nhận xong trước ngà 30/11/2001.

Giao cho các Vụ thuộc Bô theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị nói trên tiến hành bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Giao cho Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp xây dựng lại nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể của Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện trên cơ sở phân cấp của Bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết địn h này.

 

 

KT. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2001/QĐ-BNN ngày 05/11/2001 về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!