Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1027/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Chỉ thị 03/2012/CT-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 1027/QĐĐC-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau.

Tại số ký hiệu của Chỉ thị đã ghi: “ Số: 03/2012/CT-UBND”

Nay sửa lại là: “ Số: 10/CT-UBND”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU; TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- VP.TU, VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chánh, các PVP.UBND tỉnh;
- CAT (PV11,PV28);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX Long Khánh, TP Biên Hoà;
- TTCB, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1027/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Chỉ thị 03/2012/CT-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231