Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/1999/QĐ-UB về hợp đồng cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 102/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Ngoạn
Ngày ban hành: 12/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/1999/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP ĐỒNG CÁN BỘ CHĂN NUÔI THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 15/2/1993 và Nghị định 93/CP ngày 23/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y;

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 740/NN&PTNT ngày 17/6/1999;

- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý để ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được phép hợp đồng từ một đến hai cán bộ kỹ thuật làm công tác chăn nuôi thú y với mức thù lao 120.000 đồng/tháng/người.

Điều 2: Kinh phí chi trả hàng tháng được cân đối từ nguồn thu lệ phí kiểm dịch và kiểm soát giết mổ trên địa bàn. Giao cho Chi cục Thú y tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và quản lý việc chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT-CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngoạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/1999/QĐ-UB về hợp đồng cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197