Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1011/QĐ-TTg năm 2005 thành lập Tiểu ban Vật chất - Hậu cần Hội nghị APEC 2006 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 1011/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN VẬT CHẤT - HẬU CẦN HỘI NGHỊ APEC 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006);
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Vật chất - Hậu cần trực thuộc Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006), gồm thành viên các cơ quan sau:

1. Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban;

2. Đồng chí Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế;

3. Đồng chí Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4. Đồng chí Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

5. Đồng chí Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông;

6. Đồng chí Phạm Từ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

7. Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

8. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

9. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

10. Đồng chí Bùi Công Tộ, Thượng tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ;

11. Đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Hà Nội;

12. Đồng chí Phạm Quốc Trường, Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố Hà Nội;

13. Đồng chí Vũ Việt Hảo, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Thực, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

15. Đồng chí Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao;

16. Đồng chí Nguyễn Nam Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

17. Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ;

Điều 2. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần APEC 2006 có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện phục vụ hậu cần Hội nghị APEC 2006 tổ chức tại Việt Nam với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Bảo đảm kinh phí tổ chức APEC 2006: lập tổng dự toán kinh phí tổ chức các Hội nghị, hướng dẫn chi tiêu kinh phí Hội nghị kể cả mức đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho các đoàn đại biểu dự Hội nghị, tổng hợp quyết toán kinh phí;

- Bảo đảm toàn bộ phương tiện đi lại cho đại biểu và Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm điều hành các phương tiện (ô tô) trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC 2006;

- Bảo đảm khách sạn cho các đoàn đại biểu;

- Chuẩn bị tặng phẩm, văn phòng phẩm, áo đại lễ dành cho các Trưởng đoàn;

- Chuẩn bị hội trường, phòng họp cho tất cả các phiên họp theo chương trình APEC 2006;

- Chuẩn bị các thiết bị phiên dịch, thiết bị văn phòng;

- Trang trí các địa điểm diễn ra các hoạt động (trừ việc trang trí tại các sân bay và trên đường phố);

- Bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban Tổ chức Hội nghị và đại biểu tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Hội nghị (điện thoại, bộ đàm, fax, internet...);

- Tổ chức các bữa tiệc, chiêu đãi, ăn uống cho đại biểu và Ban Tổ chức theo chương trình các Hội nghị;

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ các hoạt động;

- Bảo đảm phục vụ y tế;

- Vận động các đơn vị, cá nhân tài trợ cho việc tổ chức Hội nghị APEC 2006;

- Biên tập và xuất bản cuốn Sổ tay hậu cần APEC 2006;

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về APEC 2006.

Điều 3. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần APEC 2006 làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý của các cơ quan tham gia Tiểu ban. Được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ. Bộ phận Thường trực giúp việc cho Tiểu ban là Cục Quản trị - Tài vụ Văn phòng Chính phủ;

- Trưởng Tiểu ban quyết định phân công, quy định chế độ phối hợp công tác, định kỳ họp giao ban đảm bảo xử lý công việc linh hoạt và hiệu quả;

- Tiểu ban Vật chất - Hậu cần APEC 2006 làm việc từ ngày có Quyết định này cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo vật chất hậu cần phục vụ Hội nghị APEC 2006.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Vũ Khoan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1011/QĐ-TTg năm 2005 thành lập Tiểu ban Vật chất - Hậu cần Hội nghị APEC 2006 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159