Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 09/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao, Sở Văn hóa - Thông tin, tiếp nhận bộ phận làm công tác Du lịch từ Sở Thương mại - Du lịch, chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức gồm:

1. Văn phòng Sở;

2. Thanh tra Sở;

3. Phòng Kế hoạch tài chính (thành lập mới);

4. Phòng nghiệp vụ văn hóa thể dục thể thao (chuyển từ Sở Thể dục Thể thao);

5. Phòng Quản lý du lịch (chuyển từ Sở Thương mại Du lịch);

6. Phòng Truyền thông gia đình và văn hóa cơ sở (trên cơ sở thành lập mới Phòng Văn hóa cơ sở và chức năng truyền thông gia đình từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em);

Các đơn vị trực thuộc:

1. Bảo tàng tỉnh;

2. Thư viện tỉnh;

3. Trung tâm Văn hóa;

4. Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật;

5. Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao;

6. Trung tâm Phát hành sách;

7. Đoàn cải lương Cao Văn Lầu;

8. Đội thông tin văn nghệ Khmer;

9. Trung tâm Thể dục thể thao;

10. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng;

11. Ban Quản lý dự án du lịch Nhà Mát - Hiệp Thành.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo thông tư liên tịch hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Sở do ngân sách tỉnh cấp theo quy định. Biên chế của Sở nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229