Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2002/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 11/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2002/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ BỘ THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN 

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ văn bản Dự án " Tăng cường năng lực Vụ hợp tác quốc tế Bộ Thủy sản " được ký kết được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và tổ chức FAO ngày 31/12/2001;
Căn cứ yêu cầu tổ chức thực hiện dự án;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Lao động, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực Vụ hợp tác quốc tế Bộ Thủy sản với số hiệu dự án TCP/VIE/0169(A).

Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực Vụ hợp tác quốc tế Bộ Thủy sản ( dưới đây được gọi là Ban quản lý Dự án ) có con dấu riêng, được mở tài khoản, đặt trụ sở tại cơ quan Bộ Thủy sản số 10-12 Nguyễn Công Hoan Phường Ngọc Khánh Quận Ba Ðình TP Hà Nội.

Ðiều 2. Ban quản lý dự án có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện dự án theo những nội dung ghi trong văn kiện dự án, xây dựng các văn bản liên quan đến Dự án để Bộ trình Chính phủ các cơ quan nhà nước, FAO và các tổ chức quốc tế có liên quan.

2. Tổ chức thực hiện và báo cáo thực hiên Dự án hàng năm. Tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, tổ chức Dự án theo quy định của FAO và các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

3. Xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án để trình Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt.

4. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của FAO, bảo đảm thực hiện Dự án trong thời gian đã được ấn định giữa Chínhphủ Việt Nam và FAO.

Ðiều 3. Ban Quản lý Dự án có một Giám đốc, một phó Giám đốc và một số cán bộ, nhân viên giúp việc.

- Ông Hồ Văn Hoành Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

- Ông Tô Việt Châu chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án.

- Ông Phạm Quang Toản chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức phụ trách kế toán Ban Quản lý Dự án.

- Ông Ðoàn Mạnh Cường Thư ký kiêm phiên dịch Ban Quản lý Dự án.

Ðiều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án do Ngân sách Dự án cấp trong khoản kinh phí vận hành Dự án.

Ðiều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra và các ông có tên trên chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2002/QÐ-BTS thành lập Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!